Menu
Filtrer søk
Tøm søk
Lukk
Lukk
Mediatype
Kategoriar
Sesong
Format
Fildetaljar
Forbruk
Lagra søk
av 3 (202 filer) Vel alle
Visning
 • Bildestørrelse:
 • Kartvisning:
 • Vis filtype
 • Vis nøkkelinformasjon:
 • Vis detaljinformasjon:
Kart:
Close map
Found assets are listed underneath map
Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør
Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør
 • Fotograf: Birthe Johanne Fredheim Finstad
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: bybanen bybane
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør for eigedom og utbygging
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 750)
Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
 • Fotograf: Helen Daae
 • Kreditering: Bjørg Elin Økland
 • Kopirettar: kan brukast mot kreditering
 • Søkeord: krigsseglar, nils severin økland, måleri, ross kolby, jon askeland
 • Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
 • VIKTIG MINNE: Portrettet av Nils Severin Økland i Vestlandshuset vil no fungere som eit minne om innsatsen som blei lagt ned av krigsseglarane og ei påminning om at fridom, tryggleik og demokrati aldri kan takast for gitt. Frå venstre: Kunstnar Ross Kolby, Benedicte Ø. Amundsen og Andreas Ø. Amundsen, begge barnebarn av Nils Severin Økland, fylkesordførar Jon Askeland, Bjørg Elin Økland og Magne Økland, dotter og son til Nils Severin. (foto: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune)
 • kan brukast mot kreditering
 • Bjørg Elin Økland
 • Original (6000 x 4000)
Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
 • Fotograf: Helen Daae
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth
 • Kopirettar: kan brukast mot kreditering
 • Søkeord: krigsseglar, nils severin økland, måleri, ross kolby,
 • Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
 • Eit måleri av krigsseglar Nils Severin Økland (1915-2023) kom 15. februar opp på veggen i Vestlandshuset. Biletet skal formidle historia om krigsseglarane under 2. verdskrig for nye generasjonar.
 • kan brukast mot kreditering
 • Helen Daae Frøyseth
 • Original (6000 x 4000)
Opninga av Landslovjubileet
Opninga av Landslovjubileet
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth/Festland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: magnus lagabøte landslova håkonshallen
 • Opninga av Landslovjubileet
 • Opninga av Landslovjubileet
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Helen Daae Frøyseth/Festland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
Opninga av Landslovjubileet
Opninga av Landslovjubileet
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth/Festland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: magnus lagabøte landslova håkonshallen
 • Opninga av Landslovjubileet
 • Fylkesordførar Jon Askeland i Håkonshallen under opninga av Landslovjubileet
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Helen Daae Frøyseth/Festland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
Rosenkrantztårnet
Rosenkrantztårnet
 • Kreditering: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: magnus lagabøte landslova rosenkrantztårnet
 • Rosenkrantztårnet
 • Rosenkrantztårnet i Bergen
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (3071 x 2994)
Magnus Lagabøte
Magnus Lagabøte
 • Kreditering: Tove Breistein/Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: magnus lagabøte landslova
 • Magnus Lagabøte
 • Hovudet til Magnus Lagabøte
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Tove Breistein/Bymuseet i Bergen
 • Original (5760 x 3840)
Håkonshallen
Håkonshallen
 • Kreditering: Foto: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering i samband med omtale av Landslovjubileet 1274–2024.
 • Søkeord: magnus lagabøte, historie
 • Håkonshallen
 • Salen inne i Håkonshallen i Bergen.
 • Kan nyttast mot kreditering i samband med omtale av Landslovjubileet 1274–2024.
 • Foto: Bymuseet i Bergen
 • Original (2000 x 1125)
Håkonshallen
Håkonshallen
 • Kreditering: Foto: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering i samband med omtale av Landslovjubileet 1274–2024.
 • Søkeord: magnus lagabøte, historie
 • Håkonshallen
 • Håkonshallen i Bergen.
 • Kan nyttast mot kreditering i samband med omtale av Landslovjubileet 1274–2024.
 • Foto: Bymuseet i Bergen
 • Original (2913 x 3071)
Pauseprat under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
Pauseprat under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: politikk folkevalde val politikar politiker
 • Pauseprat under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Jacob Nødseth (t.v.) og Oddmund Klakegg deltok begge på det første fylkestingsmøtet sitt.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (7269 x 4846)
Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: politikk folkevalde val politikar politiker kultur
 • Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Kulturverksemda ZingZang opptredde. Nyvalt fylkesvaraordførar Stian Davies saman med delar av Ap-gruppa i bakgrunnen.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (8048 x 5366)
Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Kulturverksemda ZingZang opptredde
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (8256 x 5504)
Konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Det første konstituerande møtet i Vestlandssalen i Vestlandshuset.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (8256 x 5504)
Konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Det første konstituerande møtet i Vestlandssalen i Vestlandshuset.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (7880 x 5254)
Jon Askeland og Aleksander Øren Heen
 • Jon Askeland og Aleksander Øren Heen
 • Aleksander Øren Heen søkte fritak frå fylkestinget under møtet 17. oktober på grunn av at fekk fast stortingsplass då Erling Sande vart utnemnd til statsråd dagen før.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (8048 x 5366)
Jon Askeland og Stian Davies
Jon Askeland og Stian Davies
 • Jon Askeland og Stian Davies
 • Jon Askeland vart attvalt som fylkesordførar under det konstituerande fylkestingsmøtet 17. og 18. oktober 2023. Stian Davies vart valt til ny fylkesvaraordførar.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Hilde Joranger Mæland/Vestland fylkeskommune
 • Original (1024 x 768)
Idrettspresident Zaineb Al-Samarai og fylkesvaraordførar Natalia Golis
Idrettspresident Zaineb Al-Samarai og fylkesvaraordførar Natalia Golis
 • Idrettspresident Zaineb Al-Samarai og fylkesvaraordførar Natalia Golis
 • Den nye drettspresidenten på møtre i Vestland fylkeskommune i Vestlandshuset ik Bergten med fylkesvaraordførar Natalia Golis 6. september 2023
 • fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (2508 x 3198)
Idrettspresident Zaineb Al-Samarai og fylkesvaraordførar Natalia Golis
Idrettspresident Zaineb Al-Samarai og fylkesvaraordførar Natalia Golis
 • Idrettspresident Zaineb Al-Samarai og fylkesvaraordførar Natalia Golis
 • Den nye drettspresidenten på møtre i Vestland fylkeskommune i Vestlandshuset ik Bergten med fylkesvaraordførar Natalia Golis 6. september 2023
 • fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (3084 x 3354)
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Søkeord: arkeolog utgravingar registrering steinalderbuplass flint buplass forhistorisk 10 000 år gammal
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Biletet er frå Lepsøy og viser spissen på eit bor av flint som vart brukt av menneska som budde ipå Lepsøy for 6000-7000 år sidan år . Flintstykket til høgre viser kva bortspissen kan ha vore laga av.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Søkeord: arkeolog utgravingar registrering steinalderbuplass flint buplass forhistorisk 10 000 år gammal
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy og viser flint som vart brukt av dei første menneska som budde i Vestland for 10 000 år sidan.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Søkeord: arkeolog utgravingar registrering steinalderbuplass flint buplass forhistorisk 10 000 år gammal
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy og viser flint som vart brukt av dei første menneska som budde i Vestland for 10 000 år sidan.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Søkeord: arkeolog utgravingar registrering steinalderbuplass flint buplass forhistorisk 10 000 år gammal
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy og viser flint som vart brukt av dei første menneska som budde i Vestland for 10 000 år sidan.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Søkeord: arkeolog utgravingar registrering steinalderbuplass flint buplass forhistorisk 10 000 år gammal
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Søkeord: arkeolog utgravingar registrering steinalderbuplass flint buplass forhistorisk 10 000 år gammal
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Søkeord: arkeolog utgravingar registrering steinalderbuplass flint buplass forhistorisk 10 000 år gammal
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (4404 x 3258)
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Søkeord: arkeolog utgravingar registrering steinalderbuplass flint buplass forhistorisk 10 000 år gammal
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Søkeord: arkeolog utgravingar registrering steinalderbuplass flint buplass forhistorisk 10 000 år gammal
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Søkeord: arkeolog utgravingar registrering steinalderbuplass flint buplass forhistorisk 10 000 år gammal
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 667)
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Søkeord: arkeolog utgravingar registrering steinalderbuplass flint buplass forhistorisk 10 000 år gammal
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Søkeord: arkeolog utgravingar registrering steinalderbuplass flint buplass forhistorisk 10 000 år gammal
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Søkeord: arkeolog utgravingar registrering steinalderbuplass flint buplass forhistorisk 10 000 år gammal
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Nasjonal transportplan NTP
Nasjonal transportplan NTP
 • Nasjonal transportplan NTP
 • Innspelsmøte om NTP i Bergen 10. mai 2023
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen
 • Original (5472 x 2490)
Jon Akeland og Silja Ekeland Bjørkly
Jon Akeland og Silja Ekeland Bjørkly
 • Jon Akeland og Silja Ekeland Bjørkly
 • Innspelsmøte om NTP i Bergen 10. mai 2023
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen
 • Original (5472 x 3648)
Jon Akeland
 • Jon Akeland
 • Innspelsmøte om NTP i Bergen 10. mai 2023
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen
 • Original (5472 x 3330)
Jon Akeland
 • Jon Akeland
 • Innspelsmøte om NTP i Bergen 10. mai 2023
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen
 • Original (3198 x 2634)
Jon Akeland
 • Jon Akeland
 • Konferansen om kunstig intelligens i Grieghallen måndag 17. august 2023.
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen
 • Original (3126 x 2484)
Bjørn Lyngedal
Bjørn Lyngedal
 • Bjørn Lyngedal
 • Konferansen om kunstig intelligens i Grieghallen måndag 17. august 2023.
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen
 • Original (3294 x 2634)
Kunstig intelligens
Kunstig intelligens
 • Kunstig intelligens
 • Grieghallen var fullsett med rundt 1600 lærarar på konferansen om kunstig intelligens. måndag 17. august 2023.
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen
 • Original (5472 x 3648)
Pinar Heggernes
Pinar Heggernes
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen
 • Kopirettar: alle
 • Søkeord: kunstig intelligens ChatGPT AI
 • Pinar Heggernes
 • – Kunstig intelligens kan gi store feilmarginar, og vi kan få feile svar, seier Pinar Heggernes, professor i informatikk og prorektor ved Universitetet i Bergen.
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen
 • Original (4626 x 3138)
Inga Strümke
Inga Strümke
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen
 • Kopirettar: alle
 • Søkeord: kunstig intelligens ChatGPT AI
 • Inga Strümke
 • – Vi må endre måten vi underviser på og korleis vi vurderer elevane, seier forskar Inga Strümke.
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen
 • Original (3288 x 2484)
Inga Strümke
Inga Strümke
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen
 • Kopirettar: alle
 • Søkeord: kunstig intelligens ChatGPT AI
 • Inga Strümke
 • – Vi må endre måten vi underviser på og korleis vi vurderer elevane, seier forskar Inga Strümke.
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen
 • Original (4080 x 2988)
Morten Goodwin
 • Morten Goodwin
 • – Lærarane kan bruke kunstig intelligens til å lage gode oppgåver, tilpasse oppgåvene til elevane og til å gje gode tilbakemeldingar, seier førstelektor Magnus Nohr
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen
 • Original (3450 x 2808)
Magnus Nohr
 • Magnus Nohr
 • – Lærarane kan bruke kunstig intelligens til å lage gode oppgåver, tilpasse oppgåvene til elevane og til å gje gode tilbakemeldingar, seier førstelektor Magnus Nohr
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen
 • Original (3348 x 2172)
Arve Rinde
 • Arve Rinde
 • Prosjektdirektør Arve Rinde ved Bybanen utbygging frå 1. september 2023
 • alle
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (761 x 615)
Askøy vidaregåande skule
Askøy vidaregåande skule
 • Askøy vidaregåande skule
 • – Vi har fått ein fantastisk flott skule, seier Axel Hansen og Åse Stensland, to av avdelingslærarane på den nye skulen
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (4422 x 3240)
Askøy vidaregåande skule
Askøy vidaregåande skule
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: alle
 • Søkeord: Askøy vidaregåande skule skole elev
 • Askøy vidaregåande skule
 • Rektor Oddvar Skråmestø tok imot alle elevane på den første skuledagen i den nye kantina.
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5058 x 3180)
Askøy vidaregåande skule
Askøy vidaregåande skule
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: alle
 • Søkeord: Askøy vidaregåande skule skole elev
 • Askøy vidaregåande skule
 • Dette rommet er rektor Oddvar Skråmestø spesielt stolt av. Det er ein flygelgarasje som skal hyse eit Steinway-flygel til 1,5 millionar kroner
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Askøy vidaregåande skule
Askøy vidaregåande skule
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: alle
 • Søkeord: Askøy vidaregåande skule skole elev
 • Askøy vidaregåande skule
 • – Den nye kultursalen er under bygging og skal opne 20. januar 2024. Den er eit godt samarbeid med Askøy kommune, seier rektor Oddvar Skråmestø.
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Askøy vidaregåande skule
Askøy vidaregåande skule
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: alle
 • Søkeord: Askøy vidaregåande skule skole elev
 • Askøy vidaregåande skule
 • Dette er bilverkstaden i den nye verkstadhallen. Kontaktlærar på teknologi- og industrifag, Knut Skyberg, orienterer dei nye elevane på vg1
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Askøy vidaregåande skule
Askøy vidaregåande skule
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: alle
 • Søkeord: Askøy vidaregåande skule skole elev
 • Askøy vidaregåande skule
 • Den gamle verkstadhallen (i framgrunnen) skal rivast, og det skal byggast ein idrettshall på tomta. Den gamle skulen i bakgrunnen skal renoverast og takast i bruk som ein del av den nye skulen om eitt år. Helse- og oppvekstfag, tilrettelagt opplæring og vaksenopplæring skal halde til her.
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Askøy vidaregåande skule
Askøy vidaregåande skule
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: alle
 • Søkeord: Askøy vidaregåande skule skole elev
 • Askøy vidaregåande skule
 • – Vi er ein inkluderande skule, seier assisterande rektor Berit Karin Øydvin Nilssen ved inngangen til klasserommet oppkalla etter Kim Friele.
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (3972 x 2946)
Askøy vidaregåande skule
Askøy vidaregåande skule
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: alle
 • Søkeord: Askøy vidaregåande skule skole elev
 • Askøy vidaregåande skule
 • Line Sæverud Hvoslef har laga kunst til den nye skulen.
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Askøy vidaregåande skule
Askøy vidaregåande skule
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: alle
 • Søkeord: Askøy vidaregåande skule skole elev
 • Askøy vidaregåande skule
 • Uteområdet vede skulen har fått namnet Yggdrasil frå norrøn mytologi. Det var eit asketre, og fleire tre er planta på området som også har ein basketballbane.
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5268 x 3359)
Askøy vidaregåande skule
Askøy vidaregåande skule
 • Fotograf: Bjarte Brask Eriksen / VLFK
 • Kreditering: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: alle
 • Søkeord: Askøy vidaregåande skule skole elev
 • Askøy vidaregåande skule
 • Den nye verkstadhallen har fått namnet Jotunheimen, mens hovudbygningen, bak t.v., har fått namnet Midgard.
 • alle
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Vestland fylkeskommune signerte 29. juni 2023 kontrakt med Skanska AS om bygginga av Ytre Steinsund bru i Solund.
Vestland fylkeskommune signerte 29. juni 2023 kontrakt med Skanska AS om bygginga av Ytre Steinsund bru i Solund.
 • Fotograf: Heidi Lise Ravnestad / Vestland fylkeskommune
 • Kreditering: Foto: Heidi Ravnestad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: bru signering kontrakt samferdsle lavkarbonbetong Hesteneset Guridneset ferjefri
 • Vestland fylkeskommune signerte 29. juni 2023 kontrakt med Skanska AS om bygginga av Ytre Steinsund bru i Solund.
 • Grzegorz Gucwa, prosjektsjef i Skanska og Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune signerte kontrakten. Vlfk: https://www.vestlandfylke.no/nyheitsarkiv/2023/signerte-brukontrakt-i-solund--den-storste-samferdslekontrakten-i-fylket/
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Heidi Ravnestad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 700)
Pauline Tomren og Jon Askeland
Pauline Tomren og Jon Askeland
 • Pauline Tomren og Jon Askeland
 • Fylkestinget vedtok i juni 2023 ei fråsegn som fordømmer trugslar og vald mot pridearrangement og skeive. Pauline Tomren (MDG), her saman med fylkesordførar Jon Askeland, fremja interpellasjonen som vart til ei fråsegn.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 667)
Klima- og miljøprisen 2023
 • Klima- og miljøprisen 2023
 • Klima- og miljøprisen 2023 gjekk til gjenbruksbutikken Upscale AS på Sandane, med eigar og drivar Eva Sessford i spissen. Fylkesordførar Jon Askeland og juryleiar Marthe Hammer delte ut prisen
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (5136 x 3424)
Vossa Jazz-prisen 2023
Vossa Jazz-prisen 2023
 • Kreditering: Foto: Vossa Jazz, Lars Finborud
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: jazz pris
 • Vossa Jazz-prisen 2023
 • Saksofonist Aksel Røed fekk den 36. Vossa Jazz-prisen. Fylkesordførar Jon Askeland overrekte 50 000 kr frå fylkeskommunen og eit trykk av årets festivalplakat.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vossa Jazz, Lars Finborud
 • Original (1000 x 750)
Skjøtselsarbeid på Vingen hellesristingsfelt
Skjøtselsarbeid på Vingen hellesristingsfelt
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: skjøtsel vingen helleristingsfelt
 • Skjøtselsarbeid på Vingen hellesristingsfelt
 • Vestland fylkeskommune deltok på den vanlege vegetasjonsskjøtselen på Vingen 5. og 6. juni i år. Her blir det fjerna tistlar innanfor publikumsområdet.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1632 x 708)
Vingen hellesristingsfelt
Vingen hellesristingsfelt
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: lyngbrenning skjøtsel vingen helleristingsfelt utsikt
 • Vingen hellesristingsfelt
 • Utsikt mot Vingeneset frå publikumsområdet i Vingen. Frå helleristingsfeltet har ein også utsikt mot fjellklippa Hornelen, den høgste sjøklippa i Europa.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 1908)
Lyngbrenning på Vingeneset
Lyngbrenning på Vingeneset
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: lyngbrenning skjøtsel vingen helleristingsfelt
 • Lyngbrenning på Vingeneset
 • Vestland fylkeskommune var med på lyngbrenninga på eit avgrensa område på Vingeneset i Bremanger.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 1908)
Steinalderhytte i Alver
Steinalderhytte i Alver
 • Kreditering: Foto: Robert Stormark/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: arkeologi, kultur, kulturarv, kulturminne, Nordhordland, Fosnstraumen,
 • Steinalderhytte i Alver
 • Vestland fylkeskommune og Alver kommune har våren 2023 samarbeidd om å byggje ei steinalderhytte på Ramsvikneset heilt nord i Alver.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Robert Stormark/Vestland fylkeskommune
 • Original (4000 x 3000)
Steinalderhytte i Alver
 • Steinalderhytte i Alver
 • Vestland fylkeskommune og Alver kommune har våren 2023 samarbeidd om å byggje ei steinalderhytte på Ramsvikneset heilt nord i Alver.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Robert Stormark/Vestland fylkeskommune
 • Original (4000 x 3000)
Steinalderhytte i Alver
Steinalderhytte i Alver
 • Kreditering: Foto: Robert Stormark/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: arkeologi, kultur, kulturarv, kulturminne, Nordhordland, Fosnstraumen,
 • Steinalderhytte i Alver
 • Vestland fylkeskommune og Alver kommune har våren 2023 samarbeidd om å byggje ei steinalderhytte på Ramsvikneset heilt nord i Alver.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Robert Stormark/Vestland fylkeskommune
 • Original (4000 x 3000)
Akademiets lærarpris for ekstraordinær innsats 2023
Akademiets lærarpris for ekstraordinær innsats 2023
 • Akademiets lærarpris for ekstraordinær innsats 2023
 • Per-Magne Løken er lærar ved Måløy vgs. og fekk Akademiets lærarpris for ekstraordinær innsats i 2023. Prisen vart delt ut av forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe i Oslo 3. mai.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Det Norske Videnskaps-Akademi/Thomas B. Eckhoff
 • Original (7416 x 4946)
Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: arkeologi steinalder
 • Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
 • Arkeologane til Vestland fylkeskommune gjorde arkeologiske funn ved elva Gaula i Sande i Sunnfjord.Funna kastar nytt lys på førhistorisk gravskikk i Sunnfjord. Bildet syner øvst til høgre nokre av naglane og jernfragmenta som er funne i grava. Naglane er om lag 3–4 cm lange.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (3024 x 4032)
Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: arkeologi steinalder
 • Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
 • Arkeologane til Vestland fylkeskommune gjorde arkeologiske funn ved elva Gaula i Sande i Sunnfjord.Funna kastar nytt lys på førhistorisk gravskikk i Sunnfjord. Her er arkeolog Andrea Skrede framfor neset der registreringane har gått føre seg.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (4000 x 2250)
Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: arkeologi steinalder
 • Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
 • Arkeologane til Vestland fylkeskommune gjorde arkeologiske funn ved elva Gaula i Sande i Sunnfjord.Funna kastar nytt lys på førhistorisk gravskikk i Sunnfjord. Her er arkeolog Lars Jølle Berge i arbeid.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (2016 x 1512)
Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: arkeologi steinalder
 • Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
 • Arkeologane til Vestland fylkeskommune gjorde arkeologiske funn ved elva Gaula i Sande i Sunnfjord.Funna kastar nytt lys på førhistorisk gravskikk i Sunnfjord. Her er arkeolog Lars Jølle Berge i arbeid.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (2016 x 1512)
Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: arkeologi steinalder
 • Arkeologiske registeringar, Sunnfjord, våren 2023
 • Arkeologane til Vestland fylkeskommune gjorde arkeologiske funn ved elva Gaula i Sande i Sunnfjord.Funna kastar nytt lys på førhistorisk gravskikk i Sunnfjord. Her er arkeolog Lars Jølle Berge i arbeid.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (2016 x 1512)
17
Ringde med bjølla på Oslo Børs
Ringde med bjølla på Oslo Børs
 • Kreditering: Foto: NTB
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: børs klima miljøsertifisering finans
 • Ringde med bjølla på Oslo Børs
 • Fylkesordførar Jon Askeland og fylkesdirektør Rune Haugsdal ringde med bjølla for å markere opninga av Oslo Børs 4. mai 2023. Dette var ei markering av at det grøne lånet til Vestland fylkeskommune er ute i marknaden.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: NTB
 • Original
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
Ringde med bjølla på Oslo Børs
 • Ringde med bjølla på Oslo Børs
 • Fylkesordførar Jon Askeland og fylkesdirektør Rune Haugsdal ringde med bjølla for å markere opninga av Oslo Børs 4. mai 2023. Dette var ei markering av at det grøne lånet til Vestland fylkeskommune er ute i marknaden.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: NTB
 • Original (3543 x 2362)
Ringde med bjølla på Oslo Børs
 • Ringde med bjølla på Oslo Børs
 • Fylkesordførar Jon Askeland og fylkesdirektør Rune Haugsdal ringde med bjølla for å markere opninga av Oslo Børs 4. mai 2023. Dette var ei markering av at det grøne lånet til Vestland fylkeskommune er ute i marknaden.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: NTB
 • Original (3543 x 2362)
Ringde med bjølla på Oslo Børs
Ringde med bjølla på Oslo Børs
 • Kreditering: Foto: Pål Andre Kleive/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: børs klima miljøsertifisering finans
 • Ringde med bjølla på Oslo Børs
 • Fylkesordførar Jon Askeland og fylkesdirektør Rune Haugsdal ringde med bjølla for å markere opninga av Oslo Børs 4. mai 2023. Dette var ei markering av at det grøne lånet til Vestland fylkeskommune er ute i marknaden.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Pål Andre Kleive/Vestland fylkeskommune
 • Original (3024 x 4032)
Ringde med bjølla på Oslo Børs
Ringde med bjølla på Oslo Børs
 • Kreditering: Foto: Janne Jacobsen/Oslo Børs
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: børs klima miljøsertifisering finans
 • Ringde med bjølla på Oslo Børs
 • Fylkesordførar Jon Askeland og fylkesdirektør Rune Haugsdal ringde med bjølla for å markere opninga av Oslo Børs 4. mai 2023. Dette var ei markering av at det grøne lånet til Vestland fylkeskommune er ute i marknaden. f.v. Pål Andre Kleive, Nils Vetlesand, fylkesdirektør Rune Haugsdal og fylkesordførar Jon Askeland. Hege Christoffersen, Fabian Sandrup Selvik og Jostein Aksdal frå Bergen Capital Mangement, som har gitt råd i prosessen med å få på plass det grøne lånet, deltok også.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Janne Jacobsen/Oslo Børs
 • Original (3024 x 4032)
Funn av flintdolk ved Os barneskule
Funn av flintdolk ved Os barneskule
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering i samband med nyheitssaka om funnet.
 • Søkeord: arkeologi steinalder stein dolk flint
 • Funn av flintdolk ved Os barneskule
 • Dolken er om lag 12 cm lang, laga i flint og er truleg frå yngre steinalder. Flint finst ikkje naturleg i Noreg, og dolken kan difor stamme frå Danmark. Dolkar av denne typen blir som regel funne som offerfunn og er difor spesielle.
 • Kan nyttast mot kreditering i samband med nyheitssaka om funnet.
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
Funn av flintdolk ved Os barneskule
Funn av flintdolk ved Os barneskule
 • Kreditering: Foto: Thomas Bruen-Olsen, Universitetsmuseet i Bergen
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering i samband med nyheitssaka om funnet.
 • Søkeord: arkeologi steinalder stein dolk flint
 • Funn av flintdolk ved Os barneskule
 • Ein skuleelev fann ein flintdolk frå steinalderen på skuleplassen ved Os barneskule våren 2023. Vestland fylkeskommune og Universitetsmuseet i Bergen undersøkte funnstaden utan å gjere ytterlegare funn.
 • Kan nyttast mot kreditering i samband med nyheitssaka om funnet.
 • Foto: Thomas Bruen-Olsen, Universitetsmuseet i Bergen
 • Original (1350 x 853)
Funn av flintdolk ved Os barneskule
Funn av flintdolk ved Os barneskule
 • Kreditering: Foto: Thomas Bruen-Olsen, Universitetsmuseet i Bergen
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering i samband med nyheitssaka om funnet.
 • Søkeord: arkeologi steinalder stein dolk flint
 • Funn av flintdolk ved Os barneskule
 • Ein skuleelev fann ein flintdolk frå steinalderen på skuleplassen ved Os barneskule våren 2023. Vestland fylkeskommune og Universitetsmuseet i Bergen undersøkte funnstaden utan å gjere ytterlegare funn. F.v. arkeolog Howell M. Roberts og seksjonsleiar Morten Ramstad ved niversitetsmuseet saman med arkeolog Louise Bjerre Petersen i Vestland fylkeskommune.
 • Kan nyttast mot kreditering i samband med nyheitssaka om funnet.
 • Foto: Thomas Bruen-Olsen, Universitetsmuseet i Bergen
 • Original (1315 x 866)
Klimaråd Vestland - Alle deltakarane i etableringsmøtet for Klimaråd Vestland signerte på at dei ville vere med å samarbeide om at Vestland blei ein ansvarleg pådrivar for nullutsleppssamfunnet.
Klimaråd Vestland - Alle deltakarane i etableringsmøtet for Klimaråd Vestland signerte på at dei ville vere med å samarbeide om at Vestland blei ein ansvarleg pådrivar for nullutsleppssamfunnet.
 • Klimaråd Vestland - Alle deltakarane i etableringsmøtet for Klimaråd Vestland signerte på at dei ville vere med å samarbeide om at Vestland blei ein ansvarleg pådrivar for nullutsleppssamfunnet.
 • "Eg vil vere med å gjere Vestland til ein ansvarleg pådrivar for nullutsleppssamfunnet"
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Original (1816 x 2420)
Klimaråd Vestland
Klimaråd Vestland
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: signatur underskrift fylkesvaraordførar Natalia Golis møte
 • Klimaråd Vestland
 • "Eg vil vere med å gjere Vestland til ein ansvarleg pådrivar for nullutsleppssamfunnet"
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Original (1816 x 2420)
Klimaråd Vestland
Klimaråd Vestland
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: signatur underskrift fylkesvaraordførar Natalia Golis møte
 • Klimaråd Vestland
 • "Eg vil vere med å gjere Vestland til ein ansvarleg pådrivar for nullutsleppssamfunnet"
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Original (2420 x 1816)
Klimaråd Vestland
Klimaråd Vestland
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: signatur underskrift fylkesvaraordførar Natalia Golis møte Vestlandshudet
 • Klimaråd Vestland
 • Klimaråd Vestland april 2023
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Original (1816 x 2420)
Klimaråd Vestland
Klimaråd Vestland
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: signatur underskrift fylkesvaraordførar Natalia Golis møte
 • Klimaråd Vestland
 • "Eg vil vere med å gjere Vestland til ein ansvarleg pådrivar for nullutsleppssamfunnet"
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Original (1816 x 2420)
Klimaråd Vestland
Klimaråd Vestland
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: signatur underskrift fylkesvaraordførar Natalia Golis møte
 • Klimaråd Vestland
 • "Eg vil vere med å gjere Vestland til ein ansvarleg pådrivar for nullutsleppssamfunnet"
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Original (2420 x 1816)
Klimaråd Vestland
Klimaråd Vestland
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: signatur underskrift fylkesvaraordførar Natalia Golis møte
 • Klimaråd Vestland
 • "Eg vil vere med å gjere Vestland til ein ansvarleg pådrivar for nullutsleppssamfunnet"
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Original (2420 x 1816)
Klimaråd Vestland
 • Klimaråd Vestland
 • "Eg vil vere med å gjere Vestland til ein ansvarleg pådrivar for nullutsleppssamfunnet"
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Original (1816 x 2420)
Klimaråd Vestland - fylkesvaraordførar signerer
Klimaråd Vestland - fylkesvaraordførar signerer
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: signatur underskrift fylkesvaraordførar Natalia Golis møte
 • Klimaråd Vestland - fylkesvaraordførar signerer
 • "Eg vil vere med å gjere Vestland til ein ansvarleg pådrivar for nullutsleppssamfunnet"
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Vestland fylkeskommune/Ida-Beate Mølmesdal
 • Original (1448 x 2573)
Brøyting av Sognefjellsvegen.
Brøyting av Sognefjellsvegen.
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Opning snø veg fjellovergang
 • Brøyting av Sognefjellsvegen.
 • Sognefjellet april 2023
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (3024 x 4032)
Brøyting av Sognefjellsvegen.
Brøyting av Sognefjellsvegen.
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Opning snø veg fjellovergang
 • Brøyting av Sognefjellsvegen.
 • Sognefjellet april 2023
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (3024 x 4032)
Brøyting av Sognefjellsvegen.
Brøyting av Sognefjellsvegen.
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Opning snø veg fjellovergang
 • Brøyting av Sognefjellsvegen.
 • Sognefjellet april 2023
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (3024 x 4032)
Brøyting av Sognefjellsvegen.
Brøyting av Sognefjellsvegen.
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Opning snø veg fjellovergang
 • Brøyting av Sognefjellsvegen.
 • Sognefjellet april 2023
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (3024 x 4032)
Mazars skal leige 11. etasje i Vestlandshuset
Mazars skal leige 11. etasje i Vestlandshuset
 • Fotograf: Jennifer Fossnes / VLFK
 • Kreditering: Foto: Jennifer Fossnes, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Mazars, revisjon, Vestlandshuset, tårn nord, revisjon, utleige, leigetakar, trening, treningsrom, trefemølle
 • Mazars skal leige 11. etasje i Vestlandshuset
 • Mazars ser på treningsrommet
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Jennifer Fossnes, Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
Mazars skal leige 11. etasje i Vestlandshuset
Mazars skal leige 11. etasje i Vestlandshuset
 • Fotograf: Jennifer Fossnes / VLFK
 • Kreditering: Foto: Jennifer Fossnes, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Mazars, revisjon, Vestlandshuset, tårn nord, revisjon, utleige, leigetakar
 • Mazars skal leige 11. etasje i Vestlandshuset
 • Mazars skal leige 11. etasje i Vestlandshuset
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Jennifer Fossnes, Vestland fylkeskommune
 • Original (3024 x 4032)
Mazars skal leige 11. etasje i Vestlandshuset
Mazars skal leige 11. etasje i Vestlandshuset
 • Fotograf: Jennifer Fossnes / VLFK
 • Kreditering: Foto: Jennifer Fossnes, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Mazars, revisjon, Vestlandshuset, tårn nord, revisjon, utleige, leigetakar
 • Mazars skal leige 11. etasje i Vestlandshuset
 • Mazars skal leige 11. etasje i Vestlandshuset
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Jennifer Fossnes, Vestland fylkeskommune
 • Original (3024 x 4032)
Mazars skal leige 11. etasje i Vestlandshuset
Mazars skal leige 11. etasje i Vestlandshuset
 • Fotograf: Jennifer Fossnes / VLFK
 • Kreditering: Foto: Jennifer Fossnes, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Mazars, revisjon, Vestlandshuset, t&