Menu

Vilkår:

 
 
Retningslinjene for bruk er oppgitt på kvart bilete.
 
Når ikkje anna er oppgitt, kan bileta frå denne databasen nyttast fritt til i samband med omtale av Vestland og aktiviteten til Vestland fylkeskommune og fylkespolitikken.
 
Bileta kan ikkje brukast i kommersiell samanheng.
 
Alle bileta skal ha krediteringa: Namn på fotograf/Vestland fylkeskommune.