Menu
Filtrer søk
Tøm søk
Lukk
Lukk
Mediatype
Kategoriar
Sesong
Format
Fildetaljar
Forbruk
Lagra søk
av 27 (2638 filer) Vel alle
Visning
 • Bildestørrelse:
 • Kartvisning:
 • Vis filtype
 • Vis nøkkelinformasjon:
 • Vis detaljinformasjon:
Kart:
Close map
Found assets are listed underneath map
Fylkesdirektør Rune Haugsdal
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal i Vestlandssalen under fylkestinget 20. mars 2024
 • Til fri bruk i media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (1616 x 1080)
Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør
Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør
 • Fotograf: Birthe Johanne Fredheim Finstad
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: bybanen bybane
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør for eigedom og utbygging
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 750)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen, Kåre Martin Kleppe
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Kåre Martin Kleppe (H)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen, Sigrid Brattabø Handegard
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Sigrid Brattabø Handegard (SP)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Sigrid Brattabø Handegard (SP)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Bente Spissøy (UA)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen, Bente Spissøy
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Bente Spissøy (UA)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Arve Helle (Ap)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen, Sigbjørn Framnes
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Sigbjørn Framnes (FRP)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen, Sigbjørn Framnes
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Sigbjørn Framnes (FRP)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget i Vestlandssalen
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget i Vestlandssalen
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget i Vestlandssalen
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, Inger Christin Hystad Barane
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Inger Christin Hystad Barane, leiar i Vestland Ungdomsutval (VU)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, Inger Christin Hystad Barane
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Inger Christin Hystad Barane, leiar i Vestland Ungdomsutval (VU)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, Inger Christin Hystad Barane
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Inger Christin Hystad Barane, leiar i Vestland Ungdomsutval (VU)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, Inger Christin Hystad Barane
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Inger Christin Hystad Barane, leiar i Vestland Ungdomsutval (VU)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, alexander papas
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Alexander Papas (SV)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, alexander papas
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Alexander Papas (SV)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Lansering av landslovjubileet i Vestland
Lansering av landslovjubileet i Vestland
 • Fotograf: Helen Daae
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan brukast mot kreditering
 • Søkeord: landslovjubileet, Håkonshallen, Landslova, Magnus Lagabøte
 • Lansering av landslovjubileet i Vestland
 • PARTAR I JUBILEET: 29. januar 2024 presenterte partane i jubileumskomiteen smakebitar av programmet for jubileet i Vestland: Bak frå venstre:  Anna Elisa Tryti, prosjektdirektør Vestland fylkeskommune, domprost Gudmund Waaler, Bjørgvin bispedøme, og  Kjell Kvingedal, miljødirektør Statsforvaltaren.  Midten frå venstre: Tone Ekerhovd, ansvarleg for arrangement og formidling Gulating 2024 og Marianne L. Nielsen, direktør Bymuseet i Bergen  Fremst frå venstre: Elsa Aanensen, dagleg leiar i Moster
 • Kan brukast mot kreditering
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
 • Fotograf: Helen Daae
 • Kreditering: Bjørg Elin Økland
 • Kopirettar: kan brukast mot kreditering
 • Søkeord: krigsseglar, nils severin økland, måleri, ross kolby, jon askeland
 • Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
 • VIKTIG MINNE: Portrettet av Nils Severin Økland i Vestlandshuset vil no fungere som eit minne om innsatsen som blei lagt ned av krigsseglarane og ei påminning om at fridom, tryggleik og demokrati aldri kan takast for gitt. Frå venstre: Kunstnar Ross Kolby, Benedicte Ø. Amundsen og Andreas Ø. Amundsen, begge barnebarn av Nils Severin Økland, fylkesordførar Jon Askeland, Bjørg Elin Økland og Magne Økland, dotter og son til Nils Severin. (foto: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune)
 • kan brukast mot kreditering
 • Bjørg Elin Økland
 • Original (6000 x 4000)
Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
 • Fotograf: Helen Daae
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth
 • Kopirettar: kan brukast mot kreditering
 • Søkeord: krigsseglar, nils severin økland, måleri, ross kolby,
 • Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
 • Eit måleri av krigsseglar Nils Severin Økland (1915-2023) kom 15. februar opp på veggen i Vestlandshuset. Biletet skal formidle historia om krigsseglarane under 2. verdskrig for nye generasjonar.
 • kan brukast mot kreditering
 • Helen Daae Frøyseth
 • Original (6000 x 4000)
Opninga av Landslovjubileet
Opninga av Landslovjubileet
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth/Festland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: magnus lagabøte landslova håkonshallen
 • Opninga av Landslovjubileet
 • Opninga av Landslovjubileet
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Helen Daae Frøyseth/Festland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
Opninga av Landslovjubileet
Opninga av Landslovjubileet
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth/Festland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: magnus lagabøte landslova håkonshallen
 • Opninga av Landslovjubileet
 • Fylkesordførar Jon Askeland i Håkonshallen under opninga av Landslovjubileet
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Helen Daae Frøyseth/Festland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
Rosenkrantztårnet
Rosenkrantztårnet
 • Kreditering: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: magnus lagabøte landslova rosenkrantztårnet
 • Rosenkrantztårnet
 • Rosenkrantztårnet i Bergen
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (3071 x 2994)
Magnus Lagabøte
Magnus Lagabøte
 • Kreditering: Tove Breistein/Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: magnus lagabøte landslova
 • Magnus Lagabøte
 • Hovudet til Magnus Lagabøte
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Tove Breistein/Bymuseet i Bergen
 • Original (5760 x 3840)
Håkonshallen
Håkonshallen
 • Kreditering: Foto: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering i samband med omtale av Landslovjubileet 1274–2024.
 • Søkeord: magnus lagabøte, historie
 • Håkonshallen
 • Salen inne i Håkonshallen i Bergen.
 • Kan nyttast mot kreditering i samband med omtale av Landslovjubileet 1274–2024.
 • Foto: Bymuseet i Bergen
 • Original (2000 x 1125)
Håkonshallen
Håkonshallen
 • Kreditering: Foto: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering i samband med omtale av Landslovjubileet 1274–2024.
 • Søkeord: magnus lagabøte, historie
 • Håkonshallen
 • Håkonshallen i Bergen.
 • Kan nyttast mot kreditering i samband med omtale av Landslovjubileet 1274–2024.
 • Foto: Bymuseet i Bergen
 • Original (2913 x 3071)
Fylkestinget i Vestland 2023–2027
Fylkestinget i Vestland 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Fylkestinget i Vestland 2023–2027
 • Alle fylkestingsrepresentantane samla i Vestlandssalen i Vestlandshuset i samband med konstituerande fylkesting 17. og 18. oktober 2023.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (7944 x 3880)
Anne Iren Fagerbakke, avdelingsdirektør for mobilitet og kollektivtransport
Anne Iren Fagerbakke, avdelingsdirektør for mobilitet og kollektivtransport
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Søkeord: Leiar tilsett ansatt toppleiar leiargruppa toppleiargruppa direktør
 • Anne Iren Fagerbakke, avdelingsdirektør for mobilitet og kollektivtransport
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3059 x 4588)
Rune Haugsdal, fylkesdirektør
Rune Haugsdal, fylkesdirektør
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Søkeord: Leiar tilsett ansatt toppleiar leiargruppa toppleiargruppa direktør
 • Rune Haugsdal, fylkesdirektør
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3235 x 4852)
Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og veg
Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og veg
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Søkeord: Leiar tilsett ansatt toppleiar leiargruppa toppleiargruppa direktør
 • Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og veg
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (2584 x 3876)
Bård Sandal, avdelingsdirektør næring, plan og innovasjon
Bård Sandal, avdelingsdirektør næring, plan og innovasjon
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Søkeord: Leiar tilsett ansatt toppleiar leiargruppa toppleiargruppa direktør
 • Bård Sandal, avdelingsdirektør næring, plan og innovasjon
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3129 x 4694)
Per Morten Ekerhovd, avdelingsdirektør kultur og folkehelse
Per Morten Ekerhovd, avdelingsdirektør kultur og folkehelse
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Søkeord: Leiar tilsett ansatt toppleiar leiargruppa toppleiargruppa direktør
 • Per Morten Ekerhovd, avdelingsdirektør kultur og folkehelse
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3401 x 5101)
Jostein Fjærestad, konstituert avdelingsdirektør eigedom og utbygging
Jostein Fjærestad, konstituert avdelingsdirektør eigedom og utbygging
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Søkeord: Leiar tilsett ansatt toppleiar leiargruppa toppleiargruppa direktør
 • Jostein Fjærestad, konstituert avdelingsdirektør eigedom og utbygging
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (2931 x 4396)
Paal Fosdal, avdelingsdirektør IKT og digitalisering
Paal Fosdal, avdelingsdirektør IKT og digitalisering
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Søkeord: Leiar tilsett ansatt toppleiar leiargruppa toppleiargruppa direktør
 • Paal Fosdal, avdelingsdirektør IKT og digitalisering
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (2810 x 4215)
Bjørn Lyngedal, avdelingsdirektør opplæring og kompetanse
Bjørn Lyngedal, avdelingsdirektør opplæring og kompetanse
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Søkeord: Leiar tilsett ansatt toppleiar leiargruppa toppleiargruppa direktør
 • Bjørn Lyngedal, avdelingsdirektør opplæring og kompetanse
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (2429 x 3643)
Camilla Elen Berg Larsen, V, vararepresentant til fylkestinget 2023–2027
Camilla Elen Berg Larsen, V, vararepresentant til fylkestinget 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Camilla Elen Berg Larsen, V, vararepresentant til fylkestinget 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3080 x 4620)
Lillian Vangberg, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Lillian Vangberg, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Lillian Vangberg, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3134 x 4701)
Noralv Distad, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Noralv Distad, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Noralv Distad, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3264 x 4896)
Silje Ekeland Bjørkly, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Silje Ekeland Bjørkly, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Silje Ekeland Bjørkly, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3122 x 4683)
Pauseprat under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
Pauseprat under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: politikk folkevalde val politikar politiker
 • Pauseprat under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Jacob Nødseth (t.v.) og Oddmund Klakegg deltok begge på det første fylkestingsmøtet sitt.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (7269 x 4846)
Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: politikk folkevalde val politikar politiker kultur
 • Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Kulturverksemda ZingZang opptredde. Nyvalt fylkesvaraordførar Stian Davies saman med delar av Ap-gruppa i bakgrunnen.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (8048 x 5366)
Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Kulturverksemda ZingZang opptredde
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (8256 x 5504)
Konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Det første konstituerande møtet i Vestlandssalen i Vestlandshuset.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (8256 x 5504)
Konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Det første konstituerande møtet i Vestlandssalen i Vestlandshuset.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (7880 x 5254)
Jon Askeland og Aleksander Øren Heen
 • Jon Askeland og Aleksander Øren Heen
 • Aleksander Øren Heen søkte fritak frå fylkestinget under møtet 17. oktober på grunn av at fekk fast stortingsplass då Erling Sande vart utnemnd til statsråd dagen før.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (8048 x 5366)
Jon Askeland og Stian Davies
Jon Askeland og Stian Davies
 • Jon Askeland og Stian Davies
 • Jon Askeland vart attvalt som fylkesordførar under det konstituerande fylkestingsmøtet 17. og 18. oktober 2023. Stian Davies vart valt til ny fylkesvaraordførar.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Hilde Joranger Mæland/Vestland fylkeskommune
 • Original (1024 x 768)
Tonje Såkvite, Sp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Tonje Såkvite, Sp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Kreditering: Foto: Ragne Borge Lysaker
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Tonje Såkvite, Sp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Ragne Borge Lysaker
 • Original (1920 x 1920)
Trond Tystad, BI - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Trond Tystad, BI - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Trond Tystad, BI - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3099 x 4648)
Gustav Bahus, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Gustav Bahus, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Gustav Bahus, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3001 x 4501)
Terje Søviknes, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Terje Søviknes, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Terje Søviknes, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4088 x 6132)
John Torgeir Torsvik, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
John Torgeir Torsvik, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • John Torgeir Torsvik, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3791 x 5687)
Kristin Mjanger, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Kristin Mjanger, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Kristin Mjanger, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
Gunnar Moland, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Gunnar Moland, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Gunnar Moland, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
Martine Jordana Baarholm, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Martine Jordana Baarholm, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Martine Jordana Baarholm, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
Bjarte Helland, INP- fylkestingsrepresentant 2023–2027
Bjarte Helland, INP- fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Bjarte Helland, INP- fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3218 x 4827)
Stig Stellberg, H- fylkestingsrepresentant 2023–2027
Stig Stellberg, H- fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Stig Stellberg, H- fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4126 x 6188)
Bente Spissøy, INP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Bente Spissøy, INP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Bente Spissøy, INP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4179 x 6268)
Jacob Nødseth, V - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Jacob Nødseth, V - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Jacob Nødseth, V - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3542 x 5314)
Kåre Martin Kleppe, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Kåre Martin Kleppe, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Kåre Martin Kleppe, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
Silvia Haugland, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Silvia Haugland, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Silvia Haugland, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4116 x 6173)
Ann Jorunn Hillersøy, INP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Ann Jorunn Hillersøy, INP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Ann Jorunn Hillersøy, INP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3508 x 5262)
Tommy Sævareid, INP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Tommy Sævareid, INP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Tommy Sævareid, INP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3444 x 5166)
Arne Jæger, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Arne Jæger, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Arne Jæger, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4151 x 6226)
Espen Edvardsen, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Espen Edvardsen, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Espen Edvardsen, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3957 x 5936)
Marita Harkestad Oen, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Marita Harkestad Oen, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Marita Harkestad Oen, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4088 x 6132)
Per Jarle Kosior Valvatne, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Per Jarle Kosior Valvatne, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Per Jarle Kosior Valvatne, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
Karianne Alette Torvanger, A - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Karianne Alette Torvanger, A - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Karianne Alette Torvanger, A - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3895 x 5842)
Beate Dybendal Nordvik, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Beate Dybendal Nordvik, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Beate Dybendal Nordvik, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3983 x 5975)
Siri Sandvik, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Siri Sandvik, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Siri Sandvik, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3961 x 5941)
Lise Wegerland Strømmen, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Lise Wegerland Strømmen, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Lise Wegerland Strømmen, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3859 x 5788)
Arve Helle, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Arve Helle, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Arve Helle, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
Emil Tomasgard, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Emil Tomasgard, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Emil Tomasgard, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4077 x 6116)
Nina Haug, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Nina Haug, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Nina Haug, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3976 x 5964)
Hanne Eva Husebø, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Hanne Eva Husebø, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Hanne Eva Husebø, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3944 x 5916)
Kine Bratli Dale, A - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Kine Bratli Dale, A - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Kine Bratli Dale, A - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3805 x 5708)
Tora Hodneland Kildehaug, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Tora Hodneland Kildehaug, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Tora Hodneland Kildehaug, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3952 x 5929)
Arne Normann, Krf - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Arne Normann, Krf - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Arne Normann, Krf - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3965 x 5947)
Alexander Papas, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Alexander Papas, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Alexander Papas, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3889 x 5834)
Aleksander Øren Heen, Sp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Aleksander Øren Heen, Sp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Aleksander Øren Heen, Sp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
Marianne Sæhle, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Marianne Sæhle, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Marianne Sæhle, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3878 x 5817)
Hege Lothe, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Hege Lothe, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Hege Lothe, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4024 x 6036)
Renate Møgster Klepsvik, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Renate Møgster Klepsvik, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Renate Møgster Klepsvik, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3816 x 5725)
Åsmund Berthelsen, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Åsmund Berthelsen, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Åsmund Berthelsen, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4073 x 6109)
Sigurd Andre Maraas, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
Sigurd Andre Maraas, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Fotograf: Morten Wanvik / Morten Wanvik AS
 • Kreditering: Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Søkeord: Politiker representant fylkesting fylkesting medlem Politikar fylkespolitikar
 • Sigurd Andre Maraas, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3397 x 5095)