Menu
Filtrer søk
Tøm søk
Lukk
Lukk
Mediatype
Kategoriar
Sesong
Format
Fildetaljar
Forbruk
Lagra søk
av 28 (2713 filer) Vel alle
Visning
 • Bildestørrelse:
 • Kartvisning:
 • Vis filtype
 • Vis nøkkelinformasjon:
 • Vis detaljinformasjon:
Kart:
Close map
Found assets are listed underneath map
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte på seilas
Magnus Lagabøte på seilas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seiler verdiseilas Jon Askeland fylkesordfører biskop jubileumskatedral Orknøyene
 • Magnus Lagabøte på seilas
 • Markering av Magnus Lagabøtes jordlov som er 750 år gammel.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5093 x 3396)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5033 x 3355)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (3648 x 5472)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5053 x 3369)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Fredingsmarkering for Sandviksbodene 12–24 i Bergen
 • Fredingsmarkering for Sandviksbodene 12–24 i Bergen
 • Fredingsmarkeringa fann stad 16. mai. Der deltok blant andre riksantikvar Hanna Geiran (i midten), fylkesvararordførar Stian Davies (t.v.) og byråd Christine Kahrs. (nr. 2 f.v.)
 • Kan nyttast ved omtale av fredingsmarkeringa
 • Øyvind Aase Fluge/Riksantikvaren
 • Original (2420 x 1816)
Undersøkingar med georadar på Agatunet
Undersøkingar med georadar på Agatunet
 • Kreditering: Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv freda verna gamle bygg
 • Undersøkingar med georadar på Agatunet
 • Dronefoto som syner området som har blitt undersøkt med georadar.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 2268)
Georadar på Agatunet
Georadar på Agatunet
 • Kreditering: Andrea Skrede/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv freda verna gamle bygg
 • Georadar på Agatunet
 • Arkeologar frå både Vestland og Møre og Romsdal var på plass på Agatunet i starten av mai 2024 for å gjere undersøkingar med georadaren. F.v. Glenn Heine Orkelbog (Vestland fylkeskommune), Guttorm Rogdaberg (Agatunet), Ingvild Hauso (Agatunet) Arve Nytun (Møre og Romsdal fylkeskommune) og Kristoffer Dahle (Møre og Romsdal fylkeskommune).
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Andrea Skrede/Vestland fylkeskommune
 • Original (2000 x 1500)
Georadar på Agatunet
Georadar på Agatunet
 • Kreditering: Arve Nytun/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv freda verna gamle bygg
 • Georadar på Agatunet
 • Arkeologar undersøker med georadar på Agatunet
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Arve Nytun/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Original (2312 x 1736)
Arkeologar undersøker med georadar på Agatunet
Arkeologar undersøker med georadar på Agatunet
 • Kreditering: Arve Nytun/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv freda verna gamle bygg
 • Arkeologar undersøker med georadar på Agatunet
 • Her lagar arkeologane ein grid, eit oppmålingssystem på georadarspråket. Denne gjer slik at ein køyrer beint og har kontroll på undersøkinga. Oppmålingssystemet legg også grunnlaget for innmålinga i kart etter sjølve undersøkinga.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Arve Nytun/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Original (2312 x 1736)
Arkeolog med georadar på Agatunet
 • Arkeolog med georadar på Agatunet
 • Glenn Heine Orkelbog frå Vestland køyrer georadar på Agatunet.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Arve Nytun/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Original (1736 x 2312)
Arkeologar med georadar på Agatunet
Arkeologar med georadar på Agatunet
 • Kreditering: Glenn Heine Orkelbog/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv freda verna gamle bygg
 • Arkeologar med georadar på Agatunet
 • Arve Nytun frå Møre og Romsdal og Andrea Skrede frå Vestland køyrer georadar ved lagmannstova på Agatunet.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Glenn Heine Orkelbog/Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
Arkeologar med georadar på Agatunet
 • Arkeologar med georadar på Agatunet
 • Andrea Skrede (Vestland fylkeskommune), Kristoffer Dahle (Møre og Romsdal fylkeskommune) og Arve Nytun (Møre og Romsdal fylkeskommune) gjer undersøkingar med georadar på det freda Agatunet i Ullensvang kommune.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Original (4000 x 3000)
Agatunet
Agatunet
 • Kreditering: Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv dronefoto freda verna gamle bygg
 • Agatunet
 • Det freda Agatunet i Ullensvang kommune.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Original (8064 x 4536)
Agatunet
Agatunet
 • Kreditering: Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv dronefoto freda verna gamle bygg
 • Agatunet
 • Det freda Agatunet i Ullensvang kommune.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 2268)
Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Kreditering: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Til bruk for pressa
 • Søkeord: krone, magnus lagabøte, landslovjubileet
 • Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Møksterkruna er ei brudekrone frå omkring 1600, og er ei av dei eldste og finaste som er kjent. Krona er ein del av Hordamuseet si samling i Bymuseet. Opphavleg frå Møkster i Austevoll. Krona er laga i Bergen. (Foto:Bymuseet i Bergen)
 • Til bruk for pressa
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (6048 x 4024)
Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Kreditering: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Til bruk for pressa
 • Søkeord: krone, magnus lagabøte
 • Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Møksterkruna er ei brudekrone frå omkring 1600, og er ei av dei eldste og finaste som er kjent. Krona er ein del av Hordamuseet si samling i Bymuseet. Opphavleg frå Møkster i Austevoll. Krona er laga i Bergen. (Foto:Bymuseet i Bergen)
 • Til bruk for pressa
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (6048 x 4024)
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Kreditering: Foto: Angela Weigand, Universitetsmuseet i Bergen/UiB.
 • Kopirettar: Til bruk for presse
 • Søkeord: bymuseet, bryggens museum, magnus lagabøte, landslov
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Såkalla balledolk, ein våpenkniv med dristig utsjånad. Landslova hadde forbod mot å bere dolk, men det vart neppe respektert av alle.
 • Til bruk for presse
 • Foto: Angela Weigand, Universitetsmuseet i Bergen/UiB.
 • Original (4288 x 2848)
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Kreditering: Foto: Hannah Young, Universitetsmuseet i Bergen / UiB.
 • Kopirettar: Falske myntar frå Kalfarlien. Dei har riksvåpenet til kong Eirik Magnusson, som vart konge etter Magnus Lagabøte. Løva med øks er framleis i bruk i riksvåpenet i dag. Foto: Hannah Young, Universitetsmuseet i Bergen / UiB
 • Søkeord: bymuseet, bryggens museum, magnus lagabøte, landslov
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Falske myntar frå Kalfarlien. Dei har riksvåpenet til kong Eirik Magnusson, som vart konge etter Magnus Lagabøte. Løva med øks er framleis i bruk i riksvåpenet i dag. Foto: Hannah Young, Universitetsmuseet i Bergen / UiB
 • Falske myntar frå Kalfarlien. Dei har riksvåpenet til kong Eirik Magnusson, som vart konge etter Magnus Lagabøte. Løva med øks er framleis i bruk i riksvåpenet i dag. Foto: Hannah Young, Universitetsmuseet i Bergen / UiB
 • Foto: Hannah Young, Universitetsmuseet i Bergen / UiB.
 • Original (6000 x 4000)
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år er eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen med Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket, Bymuseet i Bergen og Vestland fylkeskommune, og er det største enkeltarrangementet i 750-årsfeiringa av Landslova i Bergen og Vestland.
 • Til fri bruk for pressen
 • Nasjonalbiblioteket
 • Original (1323 x 870)
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Kreditering: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Til fri bruk for pressen
 • Søkeord: bymuseet, bryggens museum, magnus lagabøte
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Bryggens museum
 • Til fri bruk for pressen
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (5448 x 3625)
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Kreditering: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Til fri bruk for pressen
 • Søkeord: bymuseet, bryggens museum, magnus lagabøte
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Bryggens museum
 • Til fri bruk for pressen
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (5055 x 3363)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Ragnhild Egeland Torp var ei av arkeologane som jobba med den arkeologiske registreringa på Berstad.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 643)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Søkeord: arkeologi båtgrav kulturminne kulturarv tommestokk
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Desse jarnnaglane i kombinasjon med glasperla, gjorde at arkeologane skjønte at dei hadde funne ei båtgrav.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 580)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Søkeord: arkeologi båtgrav kulturminne kulturarv millefiori
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • I denne gravrøysa fann arkeologane både jarnfragment, som kan vere restar etter ein kjele og eit bryne.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (767 x 643)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Søkeord: arkeologi båtgrav kulturminne kulturarv millefiori
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Glasperla dei fann i det som synte seg å vere ei båtgrav.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (1980 x 3172)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Søkeord: arkeologi båtgrav kulturminne kulturarv millefiori
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Arkeolog Isabel Furesund Berge syner fram glasperla dei fann i det som synte seg å vere ei båtgrav.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 444)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Arkeolog Isabel Furesund Berge syner fram glasperla dei fann i det som synte seg å vere ei båtgrav.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (3000 x 2200)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Kreditering: Dronefoto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Søkeord: arkeologi båtgrav kulturminne kulturarv
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Arkeologane til Vestland fylkeskommune var på Berstad for å gjennomføre ei arkeologisk registrering. Etter dei mange funna som er gjort der, er det no bestemt at Universitetsmuseet i Bergen skal gjere ei arkeologisk utgraving. Ei utgraving er eit større arbeid, der ein prøver å hente ut gjenstandar og dokumentere informasjon.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Dronefoto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 524)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Kreditering: Dronefoto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Søkeord: arkeologi båtgrav kulturminne kulturarv
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • I fremste del av denne sjakta fann arkeologane spor etter blant anna båtgraver, stolpehol, ei branngrav og ei kokegrop.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Dronefoto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 667)
Dagsturhytta Sjøglytt i Selje i Stad kommune
Dagsturhytta Sjøglytt i Selje i Stad kommune
 • Kreditering: Foto: Atle Skrede/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: dagsturhytte dagsturhytta nordfjord stad hav kulturminne kulturarv kulturlandskap av nasjonal interesse
 • Dagsturhytta Sjøglytt i Selje i Stad kommune
 • Informasjonsskilt om prosjektet Knutepunkt for kunnskap er sett opp ved hytta, som har utsikt mot øya Selja med Selje kloster.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Atle Skrede/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 729)
Førde vidaregåande skule
Førde vidaregåande skule
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: folkehelse vgs
 • Førde vidaregåande skule
 • Den nye vidaregåande skulen i Førde opna til skulestart i august 2023.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 523)
Førde vidaregåande skule - idretthall
Førde vidaregåande skule - idretthall
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: folkehelse vgs
 • Førde vidaregåande skule - idretthall
 • Idretthallen Øyrane Arena er del av Førde vgs og er særleg tilpassa som volleyballarena.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 563)
Førde vidaregåande skule - hjarterommet
Førde vidaregåande skule - hjarterommet
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: folkehelse vgs
 • Førde vidaregåande skule - hjarterommet
 • Hjarterommet er hjarta i den nye vidaregåande skulen i Førde
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 563)
Førde vidaregåande skule - folkepark
Førde vidaregåande skule - folkepark
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: folkehelse
 • Førde vidaregåande skule - folkepark
 • Det er bygd ein folkepark i tilknyting til nye Førde vgs.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 563)
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023. Dei var gjerda inne med nofence-teknologi. Byggeleiar Skule Jacobsen i fylkeskommunen og geitebonde Bjørge Eikelund på synfaring på Kolven to dagar etter at geitene starta oppdraget.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: geit dyr husdyr veg
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023. Dei var gjerda inne med nofence-teknologi.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023. Dei var gjerda inne med nofence-teknologi.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: geit dyr husdyr veg
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: geit dyr husdyr veg
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023. Byggeleiar Skule Jacobsen i fylkeskommunen og geitebonde Bjørge Eikelund på synfaring på Kolven to dagar etter at geitene starta oppdraget.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: geit dyr husdyr veg
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
Bergkunstfeltet i Ausevika i Kinn kommune
Bergkunstfeltet i Ausevika i Kinn kommune
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved kreditering
 • Søkeord: kulturminne kulturarv helleristing
 • Bergkunstfeltet i Ausevika i Kinn kommune
 • Bergkunstfeltet er tilrettelagt for publikum.
 • Kan nyttast ved kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 667)
Sinjarheim i Aurlandsdalen
Sinjarheim i Aurlandsdalen
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: aurland tun småbruk kulturminne kulturarv
 • Sinjarheim i Aurlandsdalen
 • Aurlandsdalen frå Østerbø til Vassbygdi er eit kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Tunet Sinjarheim er eitt av døme på korleis bygg og veganlegg vart tilpassa det krevjande landskapet.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 573)
Stadlandet
Stadlandet
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: utsikt havet kystlynghei
 • Stadlandet
 • Stadlandet i Stad kommune er eit kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Dei nasjonale interessene knyter seg til dei store områda med kystlyngheim som har ei særstilling i europeisk samanheng.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 600)
Fridtjof-statuen på Vangsnes
Fridtjof-statuen på Vangsnes
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: statue vangsnes kulturminne kulturarv
 • Fridtjof-statuen på Vangsnes
 • Balestrand og Vangsnes er kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 506)
Den ytre skipsleia
Den ytre skipsleia
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: hav sjø kulturminne kulturarv øyer
 • Den ytre skipsleia
 • Den ytre skipsleia er eit kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Det inkluderer fjelløyene i Kinn og Askvoll kommunar.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 435)
Astrup og Jølstravatnet
Astrup og Jølstravatnet
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: kulturminne kulturarv jølster sunnfjord nikolai astrup kunst kultur
 • Astrup og Jølstravatnet
 • Landskapet ved Jølstravatnet er vurdert å vere eit kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 571)
Sognefjellsvegen
Sognefjellsvegen
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: veg vei sognefjellet snø
 • Kategoriar: Veg
 • Sognefjellsvegen
 • Brøyting av Sognefjellsvegen
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 733)
Bergkunstfeltet ved Vangdal
Bergkunstfeltet ved Vangdal
 • Bergkunstfeltet ved Vangdal
 • Fylkesordførar Jon Askeland, riksantikvar Hanna Geiran og ordførar Torgeir Næss i Kvam herad var blant dei som deltok under opninga av den nye tilrettelegginga og lyssetjinga i Kvam 21. oktober 2021.
 • Kan nyttast ved omtale av hendinga
 • Foto: Knut Olav Aslaksen/Universitetsmuseet i Bergen
 • Original (4032 x 3024)
Klyngetunet Ystås i Voss herad
Klyngetunet Ystås i Voss herad
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: kulturminne kulturarv
 • Klyngetunet Ystås i Voss herad
 • Gardstunet på Ystås ligg omlag 300 meter over havet, tre kilometer vest for Eide, som var bygdesenteret i tidlegare Granvin herad. Landskapet tunet ligg i, er eit tradisjonelt vestlandsk jordbrukslandskap, der det bratte landskapet stig opp frå Granvinsvatnet i nord og Granvinsfjorden i sør.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (3088 x 2056)
New York Times i Bergen for å skrive om fylkeskommunen si satsing på elektrisk transport
New York Times i Bergen for å skrive om fylkeskommunen si satsing på elektrisk transport
 • New York Times i Bergen for å skrive om fylkeskommunen si satsing på elektrisk transport
 • New York Times-journalisten og fotografen brukte tre dagar i bergensområdet på sin reportasjetur. .
 • Kan nyttast ved omtale av hendinga
 • Foto: Sølve Sondbø/Vestland fylkeskommune
 • Original (1309 x 880)
Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Søkeord: freding freda Nordfjord Olden Stryn
 • Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Geir Kjell Andersland, nestleiar i hovudutvalet, og David Aasen Sandved, seksjonssjef for kulturarv i Vestland fylkeskommune, deltok begge på fredingsmarkeringa. Her er dei på trappa utanfor atelieret til Singer, som er ein av bygningane som no er freda.
 • Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 694)
Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Søkeord: freding freda Nordfjord Olden Stryn
 • Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Omvisning var del av fredingsmarkeringa.
 • Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 750)
Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Søkeord: freding freda Nordfjord Olden Stryn
 • Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Riksantikvar Hanna Geiran (fremst til venstre) var på plass på fredingsmarkeringa for Singerheimen på Dalheim i Olden 27. oktober. Det var også Geir Kjell Andersland, nestleiar for hovudutval for kultur, idrett og integrering (nr. 2 framme frå høgre), styret i Stiftinga Singerheimen og fleire andre inviterte gjester.
 • Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 750)
KlimaVestland: Ny klimasatsing i fylkeskommunen - samarbeid med kommunane
KlimaVestland: Ny klimasatsing i fylkeskommunen - samarbeid med kommunane
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av satsinga.
 • Søkeord: klima samarbeid kommune
 • KlimaVestland: Ny klimasatsing i fylkeskommunen - samarbeid med kommunane
 • Marie Koksvik Thorsen (f.v.), Ingeborg Klokkersund Djupevåg og Ragnhild Berge Feidje
 • Kan nyttast ved omtale av satsinga.
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
Skulekor på Knarvik vidaregåande skule
Skulekor på Knarvik vidaregåande skule
 • Kreditering: Foto: Knarvik vgs.
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Søkeord: kor skule kultur
 • Skulekor på Knarvik vidaregåande skule
 • Elevar ved Knarvik vgs. deltok i korprosjekt våren 2024
 • Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Foto: Knarvik vgs.
 • Original (1536 x 2048)
Statsminister, fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
Statsminister, fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Kreditering: Foto: Ole Henning Bøe
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Søkeord: havbyen næring
 • Statsminister, fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Fylkesordførar Jon Askeland, statsminister Jonas Gahr Støre og ordførar i Bergen, Marit Warncke, følgde havtoppmøtet frå første rad i Håkonshallen.
 • Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Foto: Ole Henning Bøe
 • Original (1000 x 668)
Fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
Fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Kreditering: Foto: Ole Henning Bøe
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Søkeord: havbyen næring
 • Fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Vestland fylkeskommune og Bergen kommune arrangerte havtoppmøtet One Ocean Summit saman. Fylkesordførar Jon Askeland og ordførar i Bergen, Marit Warncke, ønskte velkomen til konferansen
 • Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Foto: Ole Henning Bøe
 • Original (1000 x 668)
Statsministeren på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
Statsministeren på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Kreditering: Foto: Ole Henning Bøe
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Søkeord: havbyen næring
 • Statsministeren på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på One Ocean Summit under One Ocean Week i april 2024.
 • Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Foto: Ole Henning Bøe
 • Original (1000 x 668)
Noralv Distad ny leiar for Kraftfylka
Noralv Distad ny leiar for Kraftfylka
 • Kreditering: Foto: Olav Hallset/Kraftfylka
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av hendinga.
 • Søkeord: kraft energipolitikk
 • Noralv Distad ny leiar for Kraftfylka
 • Fylkestingsmedlem for Høgre, Noralv Distad (i midten), vart i april 2024 valt som leiar for Kraftfylka
 • Kan nyttast ved omtale av hendinga.
 • Foto: Olav Hallset/Kraftfylka
 • Original (1000 x 733)
Stein frå Selja kloster
Stein frå Selja kloster
 • Kreditering: Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Søkeord: selje selja kloster stein kunst kultur
 • Stein frå Selja kloster
 • Fire lause steinar frå ein deponihaug ved Selja kloster og helgenanlegg skal bli del av eit kunstprosjekt på 800 kvadratmeter i Oslo.
 • Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Original (1000 x 750)
Stein frå Selja kloster
Stein frå Selja kloster
 • Kreditering: Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Søkeord: selje selja kloster stein kunst kultur
 • Stein frå Selja kloster
 • Fire lause steinar frå ein deponihaug ved Selja kloster og helgenanlegg skal bli del av eit kunstprosjekt på 800 kvadratmeter i Oslo.
 • Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Original (4032 x 3024)
Stein frå Selja kloster
Stein frå Selja kloster
 • Kreditering: Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Søkeord: selje selja kloster stein kunst kultur
 • Stein frå Selja kloster
 • Fire lause steinar frå ein deponihaug ved Selja kloster og helgenanlegg skal bli del av eit kunstprosjekt på 800 kvadratmeter i Oslo.
 • Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Original (4032 x 3024)
Sandviksbodene
 • Sandviksbodene
 • Sandviksbodene er namnet på det historiske sjøbodmiljøet i Sandviken i Bergen. Vestland fylkeskommune bad i mars 2024 Riksantikvaren om å frede Sandviksbodene 12–24.
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Original (1000 x 594)
Kurset Gode råd for likestilling
 • Kurset Gode råd for likestilling
 • Kurset vart halde på Vestlandshuset med strøyming til fleire andre lokasjonar. Det var i regi av rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. F.v. Sylvi Leirvaag, konferansier, Trude Brosvik, leiar for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, og Arne Hansen, Innlandet FFO.
 • Kan nyttast ved omtale av kurset.
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 802)
Kurset Gode råd for likestilling
Kurset Gode råd for likestilling
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av kurset.
 • Søkeord: inkludering, integrering
 • Kurset Gode råd for likestilling
 • Kurset vart halde på Vestlandshuset med strøyming til fleire andre lokasjonar. Det var i regi av rådet for menneske med nedsett funksjonsevne.
 • Kan nyttast ved omtale av kurset.
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 762)
Fylkesdirektør Rune Haugsdal
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal i Vestlandssalen under fylkestinget 20. mars 2024
 • Til fri bruk i media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (1616 x 1080)
Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør
Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør
 • Fotograf: Birthe Johanne Fredheim Finstad
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: bybanen bybane
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør for eigedom og utbygging
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 750)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen, Kåre Martin Kleppe
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Kåre Martin Kleppe (H)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen, Sigrid Brattabø Handegard
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Sigrid Brattabø Handegard (SP)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Sigrid Brattabø Handegard (SP)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Bente Spissøy (UA)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen, Bente Spissøy
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Bente Spissøy (UA)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Arve Helle (Ap)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen, Sigbjørn Framnes
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Sigbjørn Framnes (FRP)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen, Sigbjørn Framnes
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Sigbjørn Framnes (FRP)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget i Vestlandssalen
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget i Vestlandssalen
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, vestlandssalen
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget i Vestlandssalen
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, Inger Christin Hystad Barane
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Inger Christin Hystad Barane, leiar i Vestland Ungdomsutval (VU)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fotograf: Helen Frøyseth
 • Kreditering: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Til fri bruk for media
 • Søkeord: fylkestinget, politikk, Inger Christin Hystad Barane
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Inger Christin Hystad Barane, leiar i Vestland Ungdomsutval (VU)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024