Menu
Filtrer søk
Tøm søk
Lukk
Lukk
Mediatype
Kategoriar
Sesong
Format
Fildetaljar
Forbruk
Lagra søk
av 28 (2729 filer) Vel alle
Visning
 • Bildestørrelse:
 • Kartvisning:
 • Vis filtype
 • Vis nøkkelinformasjon:
 • Vis detaljinformasjon:
Kart:
Close map
Found assets are listed underneath map
Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
 • Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
 • Arkeolog Ragnhild Egeland Torp undersøkjer gravrøysa som vart datert til romartid.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Andrea Skrede
 • Original (4000 x 3000)
Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
 • Kreditering: Andrea Skrede
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: arkeologi undersøkingar synfaring
 • Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
 • Arkeolog Ragnhild Egeland Torp undersøkjer gravrøysa som vart datert til romartid.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Andrea Skrede
 • Original (4000 x 3000)
Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
 • Kreditering: Andrea Skrede
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: arkeologi undersøkingar synfaring
 • Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
 • Arkeolog Ragnhild Egeland Torp undersøkjer gravrøysa som vart datert til romartid.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Andrea Skrede
 • Original (4000 x 3000)
Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
 • Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
 • Fv. 55 innover langs Lustrafjorden skal utbetrast. I samband med det gjorde arkeologane til fylkeskommunen arkeologiske registreringar i området våren 2024, og denne dagen var vegplanleggjarane i avdeling for infrastruktur og veg med på ei felles synfaring.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Glenn Heine Orkelbog
 • Original (4608 x 3456)
Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
 • Kreditering: Glenn Heine Orkelbog
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: arkeologi undersøkingar synfaring
 • Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
 • Fv. 55 innover langs Lustrafjorden skal utbetrast. I samband med det gjorde arkeologane til fylkeskommunen arkeologiske registreringar i området våren 2024, og denne dagen var vegplanleggjarane i avdeling for infrastruktur og veg med på ei felles synfaring.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Glenn Heine Orkelbog
 • Original (3024 x 4032)
Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
 • Kreditering: Dronefoto: Raghild Egeland Torp
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: arkeologi undersøkingar veg fjord molden
 • Arkeologiske registreringar ved Nes i Luster
 • Fv. 55 innover langs Lustrafjorden skal utbetrast, blant anna her forbi Nes kyrkje. Arkeologane til fylkeskommunen fekk våren 2024 opna fleire sjakter mellom vegen og fjorden og gjorde funn heilt tilbake til førromersk jernalder (369–173 fvt.)
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Dronefoto: Raghild Egeland Torp
 • Original (4032 x 2268)
Helleristning av menneskefigur på Vingen helleristningsfelt
Helleristning av menneskefigur på Vingen helleristningsfelt
 • Kreditering: Birgit Tansøy
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: kulturminne kulturarv vingen bremanger helleristing
 • Helleristning av menneskefigur på Vingen helleristningsfelt
 • Fotografert under skjøtsel våren 2024
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Birgit Tansøy
 • Original (1908 x 4032)
Skjøntsel på Vingen helleristningsfelt våren 2024
Skjøntsel på Vingen helleristningsfelt våren 2024
 • Kreditering: Birgit Tansøy
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: kulturminne kulturarv vingen bremanger helleristing
 • Skjøntsel på Vingen helleristningsfelt våren 2024
 • Arkeologar frå Universitetsmuseet i Bergen og Vestland fylkeskommune fjernar vegitasjon frå bergsprekkene på «Hardbakken».
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Birgit Tansøy
 • Original (4032 x 1908)
Vingen helleristningsfelt
Vingen helleristningsfelt
 • Kreditering: Birgit Tansøy
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: kulturminne kulturarv vingen bremanger helleristing
 • Vingen helleristningsfelt
 • Utsikt mot regnboge og Hornelen våren 2024.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Birgit Tansøy
 • Original (4032 x 1908)
Fylkesordførar Jon Askeland
Fylkesordførar Jon Askeland
 • Fylkesordførar Jon Askeland
 • I Ulvik under fylkestingsmøtet 18. og 19. juni 2024
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Per Byrknes
 • Original (6000 x 4000)
Klima- og miljøprisen 2024
 • Klima- og miljøprisen 2024
 • Solstrand Hotell og Bad fekk klima- og miljøprisen 2024. Eigarar Børrea og Pernille Schau-Larsen tok imot prisen under fylkestinget i Ulvik 19. juni. Fylkesordførar Jon Askeland overrekte prisen etter at Nils Ander Nøttseter, leiar i innstillingsutvalet, hadde lese opp grunngjevinga.
 • Kan nyttast ved omtale av prisen, med kreditering.
 • Per Byrknes
 • Original (6000 x 4000)
Klima- og miljøprisen 2024
Klima- og miljøprisen 2024
 • Kreditering: Per Byrknes
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av prisen, med kreditering.
 • Søkeord: klima miljø pris solstrand berekraft
 • Klima- og miljøprisen 2024
 • Solstrand Hotell og Bad fekk klima- og miljøprisen 2024. Eigarar Børrea og Pernille Schau-Larsen tok imot prisen under fylkestinget i Ulvik 19. juni. Fylkesordførar Jon Askeland overrekte prisen etter at Nils Ander Nøttseter, leiar i innstillingsutvalet, hadde lese opp grunngjevinga.
 • Kan nyttast ved omtale av prisen, med kreditering.
 • Per Byrknes
 • Original (6000 x 4000)
Klima- og miljøprisen 2024
 • Klima- og miljøprisen 2024
 • Solstrand Hotell og Bad fekk klima- og miljøprisen 2024. Eigarar Børrea og Pernille Schau-Larsen tok imot prisen under fylkestinget i Ulvik 19. juni. Fylkesordførar Jon Askeland overrekte prisen etter at Nils Ander Nøttseter, leiar i innstillingsutvalet, hadde lese opp grunngjevinga.
 • Kan nyttast ved omtale av prisen, med kreditering.
 • Per Byrknes
 • Original (6000 x 4000)
Klima- og miljøprisen 2024
Klima- og miljøprisen 2024
 • Kreditering: Per Byrknes
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av prisen, med kreditering.
 • Søkeord: klima miljø pris solstrand berekraft
 • Klima- og miljøprisen 2024
 • Solstrand Hotell og Bad fekk klima- og miljøprisen 2024. Her er fylkesordførar Jon Askeland saman med eigar Børrea Schau-Larsen.
 • Kan nyttast ved omtale av prisen, med kreditering.
 • Per Byrknes
 • Original (6000 x 4000)
Klima- og miljøprisen 2024
 • Klima- og miljøprisen 2024
 • Solstrand Hotell og Bad fekk klima- og miljøprisen 2024. Her er fylkesordførar Jon Askeland saman med eigarar Børrea og Pernille Schau-Larsen, som tok imot prisen under fylkestinget i Ulvik 19. juni.
 • Kan nyttast ved omtale av prisen, med kreditering.
 • Per Byrknes
 • Original (6000 x 4000)
Klima- og miljøprisen 2024
 • Klima- og miljøprisen 2024
 • Solstrand Hotell og Bad fekk klima- og miljøprisen 2024. Her er fylkesordførar Jon Askeland saman med eigarar Børrea og Pernille Schau-Larsen, som tok imot prisen under fylkestinget i Ulvik 19. juni.
 • Kan nyttast ved omtale av prisen, med kreditering.
 • Per Byrknes
 • Original (6000 x 4000)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte på seilas
Magnus Lagabøte på seilas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seiler verdiseilas Jon Askeland fylkesordfører biskop jubileumskatedral Orknøyene
 • Magnus Lagabøte på seilas
 • Markering av Magnus Lagabøtes jordlov som er 750 år gammel.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5093 x 3396)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5033 x 3355)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (3648 x 5472)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5053 x 3369)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Magnus Lagabøte verdiseglas
Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Fotograf: Silje Alvsaker / Vlfk
 • Kreditering: Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Vestland fylkeskommune
 • Søkeord: Magnus Lagabøte seglas seilas verdiseglas verdiseilas Jon Askeland fylkesordførar biskop jubileum domkirke Orknøyene
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
Fredingsmarkering for Sandviksbodene 12–24 i Bergen
 • Fredingsmarkering for Sandviksbodene 12–24 i Bergen
 • Fredingsmarkeringa fann stad 16. mai. Der deltok blant andre riksantikvar Hanna Geiran (i midten), fylkesvararordførar Stian Davies (t.v.) og byråd Christine Kahrs. (nr. 2 f.v.)
 • Kan nyttast ved omtale av fredingsmarkeringa
 • Øyvind Aase Fluge/Riksantikvaren
 • Original (2420 x 1816)
Undersøkingar med georadar på Agatunet
Undersøkingar med georadar på Agatunet
 • Kreditering: Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv freda verna gamle bygg
 • Undersøkingar med georadar på Agatunet
 • Dronefoto som syner området som har blitt undersøkt med georadar.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 2268)
Georadar på Agatunet
Georadar på Agatunet
 • Kreditering: Andrea Skrede/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv freda verna gamle bygg
 • Georadar på Agatunet
 • Arkeologar frå både Vestland og Møre og Romsdal var på plass på Agatunet i starten av mai 2024 for å gjere undersøkingar med georadaren. F.v. Glenn Heine Orkelbog (Vestland fylkeskommune), Guttorm Rogdaberg (Agatunet), Ingvild Hauso (Agatunet) Arve Nytun (Møre og Romsdal fylkeskommune) og Kristoffer Dahle (Møre og Romsdal fylkeskommune).
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Andrea Skrede/Vestland fylkeskommune
 • Original (2000 x 1500)
Georadar på Agatunet
Georadar på Agatunet
 • Kreditering: Arve Nytun/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv freda verna gamle bygg
 • Georadar på Agatunet
 • Arkeologar undersøker med georadar på Agatunet
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Arve Nytun/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Original (2312 x 1736)
Arkeologar undersøker med georadar på Agatunet
Arkeologar undersøker med georadar på Agatunet
 • Kreditering: Arve Nytun/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv freda verna gamle bygg
 • Arkeologar undersøker med georadar på Agatunet
 • Her lagar arkeologane ein grid, eit oppmålingssystem på georadarspråket. Denne gjer slik at ein køyrer beint og har kontroll på undersøkinga. Oppmålingssystemet legg også grunnlaget for innmålinga i kart etter sjølve undersøkinga.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Arve Nytun/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Original (2312 x 1736)
Arkeolog med georadar på Agatunet
 • Arkeolog med georadar på Agatunet
 • Glenn Heine Orkelbog frå Vestland køyrer georadar på Agatunet.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Arve Nytun/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Original (1736 x 2312)
Arkeologar med georadar på Agatunet
Arkeologar med georadar på Agatunet
 • Kreditering: Glenn Heine Orkelbog/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv freda verna gamle bygg
 • Arkeologar med georadar på Agatunet
 • Arve Nytun frå Møre og Romsdal og Andrea Skrede frå Vestland køyrer georadar ved lagmannstova på Agatunet.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Glenn Heine Orkelbog/Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
Arkeologar med georadar på Agatunet
 • Arkeologar med georadar på Agatunet
 • Andrea Skrede (Vestland fylkeskommune), Kristoffer Dahle (Møre og Romsdal fylkeskommune) og Arve Nytun (Møre og Romsdal fylkeskommune) gjer undersøkingar med georadar på det freda Agatunet i Ullensvang kommune.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Original (4000 x 3000)
Agatunet
Agatunet
 • Kreditering: Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv dronefoto freda verna gamle bygg
 • Agatunet
 • Det freda Agatunet i Ullensvang kommune.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Original (8064 x 4536)
Agatunet
Agatunet
 • Kreditering: Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering.
 • Søkeord: kulturminne kulturarv dronefoto freda verna gamle bygg
 • Agatunet
 • Det freda Agatunet i Ullensvang kommune.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 2268)
Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Kreditering: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Til bruk for pressa
 • Søkeord: krone, magnus lagabøte, landslovjubileet
 • Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Møksterkruna er ei brudekrone frå omkring 1600, og er ei av dei eldste og finaste som er kjent. Krona er ein del av Hordamuseet si samling i Bymuseet. Opphavleg frå Møkster i Austevoll. Krona er laga i Bergen. (Foto:Bymuseet i Bergen)
 • Til bruk for pressa
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (6048 x 4024)
Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Kreditering: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Til bruk for pressa
 • Søkeord: krone, magnus lagabøte
 • Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Møksterkruna er ei brudekrone frå omkring 1600, og er ei av dei eldste og finaste som er kjent. Krona er ein del av Hordamuseet si samling i Bymuseet. Opphavleg frå Møkster i Austevoll. Krona er laga i Bergen. (Foto:Bymuseet i Bergen)
 • Til bruk for pressa
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (6048 x 4024)
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Kreditering: Foto: Angela Weigand, Universitetsmuseet i Bergen/UiB.
 • Kopirettar: Til bruk for presse
 • Søkeord: bymuseet, bryggens museum, magnus lagabøte, landslov
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Såkalla balledolk, ein våpenkniv med dristig utsjånad. Landslova hadde forbod mot å bere dolk, men det vart neppe respektert av alle.
 • Til bruk for presse
 • Foto: Angela Weigand, Universitetsmuseet i Bergen/UiB.
 • Original (4288 x 2848)
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Kreditering: Foto: Hannah Young, Universitetsmuseet i Bergen / UiB.
 • Kopirettar: Falske myntar frå Kalfarlien. Dei har riksvåpenet til kong Eirik Magnusson, som vart konge etter Magnus Lagabøte. Løva med øks er framleis i bruk i riksvåpenet i dag. Foto: Hannah Young, Universitetsmuseet i Bergen / UiB
 • Søkeord: bymuseet, bryggens museum, magnus lagabøte, landslov
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Falske myntar frå Kalfarlien. Dei har riksvåpenet til kong Eirik Magnusson, som vart konge etter Magnus Lagabøte. Løva med øks er framleis i bruk i riksvåpenet i dag. Foto: Hannah Young, Universitetsmuseet i Bergen / UiB
 • Falske myntar frå Kalfarlien. Dei har riksvåpenet til kong Eirik Magnusson, som vart konge etter Magnus Lagabøte. Løva med øks er framleis i bruk i riksvåpenet i dag. Foto: Hannah Young, Universitetsmuseet i Bergen / UiB
 • Foto: Hannah Young, Universitetsmuseet i Bergen / UiB.
 • Original (6000 x 4000)
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år er eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen med Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket, Bymuseet i Bergen og Vestland fylkeskommune, og er det største enkeltarrangementet i 750-årsfeiringa av Landslova i Bergen og Vestland.
 • Til fri bruk for pressen
 • Nasjonalbiblioteket
 • Original (1323 x 870)
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Kreditering: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Til fri bruk for pressen
 • Søkeord: bymuseet, bryggens museum, magnus lagabøte
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Bryggens museum
 • Til fri bruk for pressen
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (5448 x 3625)
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Kreditering: Bymuseet i Bergen
 • Kopirettar: Til fri bruk for pressen
 • Søkeord: bymuseet, bryggens museum, magnus lagabøte
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Bryggens museum
 • Til fri bruk for pressen
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (5055 x 3363)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Ragnhild Egeland Torp var ei av arkeologane som jobba med den arkeologiske registreringa på Berstad.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 643)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Søkeord: arkeologi båtgrav kulturminne kulturarv tommestokk
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Desse jarnnaglane i kombinasjon med glasperla, gjorde at arkeologane skjønte at dei hadde funne ei båtgrav.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 580)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Søkeord: arkeologi båtgrav kulturminne kulturarv millefiori
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • I denne gravrøysa fann arkeologane både jarnfragment, som kan vere restar etter ein kjele og eit bryne.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (767 x 643)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Søkeord: arkeologi båtgrav kulturminne kulturarv millefiori
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Glasperla dei fann i det som synte seg å vere ei båtgrav.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (1980 x 3172)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Kreditering: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Søkeord: arkeologi båtgrav kulturminne kulturarv millefiori
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Arkeolog Isabel Furesund Berge syner fram glasperla dei fann i det som synte seg å vere ei båtgrav.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 444)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Arkeolog Isabel Furesund Berge syner fram glasperla dei fann i det som synte seg å vere ei båtgrav.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (3000 x 2200)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Kreditering: Dronefoto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Søkeord: arkeologi båtgrav kulturminne kulturarv
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Arkeologane til Vestland fylkeskommune var på Berstad for å gjennomføre ei arkeologisk registrering. Etter dei mange funna som er gjort der, er det no bestemt at Universitetsmuseet i Bergen skal gjere ei arkeologisk utgraving. Ei utgraving er eit større arbeid, der ein prøver å hente ut gjenstandar og dokumentere informasjon.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Dronefoto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 524)
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Kreditering: Dronefoto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Søkeord: arkeologi båtgrav kulturminne kulturarv
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • I fremste del av denne sjakta fann arkeologane spor etter blant anna båtgraver, stolpehol, ei branngrav og ei kokegrop.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Dronefoto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 667)
Dagsturhytta Sjøglytt i Selje i Stad kommune
Dagsturhytta Sjøglytt i Selje i Stad kommune
 • Kreditering: Foto: Atle Skrede/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: dagsturhytte dagsturhytta nordfjord stad hav kulturminne kulturarv kulturlandskap av nasjonal interesse
 • Dagsturhytta Sjøglytt i Selje i Stad kommune
 • Informasjonsskilt om prosjektet Knutepunkt for kunnskap er sett opp ved hytta, som har utsikt mot øya Selja med Selje kloster.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Atle Skrede/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 729)
Førde vidaregåande skule
Førde vidaregåande skule
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: folkehelse vgs
 • Førde vidaregåande skule
 • Den nye vidaregåande skulen i Førde opna til skulestart i august 2023.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 523)
Førde vidaregåande skule - idretthall
Førde vidaregåande skule - idretthall
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: folkehelse vgs
 • Førde vidaregåande skule - idretthall
 • Idretthallen Øyrane Arena er del av Førde vgs og er særleg tilpassa som volleyballarena.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 563)
Førde vidaregåande skule - hjarterommet
Førde vidaregåande skule - hjarterommet
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: folkehelse vgs
 • Førde vidaregåande skule - hjarterommet
 • Hjarterommet er hjarta i den nye vidaregåande skulen i Førde
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 563)
Førde vidaregåande skule - folkepark
Førde vidaregåande skule - folkepark
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: folkehelse
 • Førde vidaregåande skule - folkepark
 • Det er bygd ein folkepark i tilknyting til nye Førde vgs.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 563)
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023. Dei var gjerda inne med nofence-teknologi. Byggeleiar Skule Jacobsen i fylkeskommunen og geitebonde Bjørge Eikelund på synfaring på Kolven to dagar etter at geitene starta oppdraget.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: geit dyr husdyr veg
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023. Dei var gjerda inne med nofence-teknologi.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023. Dei var gjerda inne med nofence-teknologi.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: geit dyr husdyr veg
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: geit dyr husdyr veg
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023. Byggeleiar Skule Jacobsen i fylkeskommunen og geitebonde Bjørge Eikelund på synfaring på Kolven to dagar etter at geitene starta oppdraget.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: geit dyr husdyr veg
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
Bergkunstfeltet i Ausevika i Kinn kommune
Bergkunstfeltet i Ausevika i Kinn kommune
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved kreditering
 • Søkeord: kulturminne kulturarv helleristing
 • Bergkunstfeltet i Ausevika i Kinn kommune
 • Bergkunstfeltet er tilrettelagt for publikum.
 • Kan nyttast ved kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 667)
Sinjarheim i Aurlandsdalen
Sinjarheim i Aurlandsdalen
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: aurland tun småbruk kulturminne kulturarv
 • Sinjarheim i Aurlandsdalen
 • Aurlandsdalen frå Østerbø til Vassbygdi er eit kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Tunet Sinjarheim er eitt av døme på korleis bygg og veganlegg vart tilpassa det krevjande landskapet.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 573)
Stadlandet
Stadlandet
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: utsikt havet kystlynghei
 • Stadlandet
 • Stadlandet i Stad kommune er eit kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Dei nasjonale interessene knyter seg til dei store områda med kystlyngheim som har ei særstilling i europeisk samanheng.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 600)
Fridtjof-statuen på Vangsnes
Fridtjof-statuen på Vangsnes
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: statue vangsnes kulturminne kulturarv
 • Fridtjof-statuen på Vangsnes
 • Balestrand og Vangsnes er kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 506)
Den ytre skipsleia
Den ytre skipsleia
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: hav sjø kulturminne kulturarv øyer
 • Den ytre skipsleia
 • Den ytre skipsleia er eit kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Det inkluderer fjelløyene i Kinn og Askvoll kommunar.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 435)
Astrup og Jølstravatnet
Astrup og Jølstravatnet
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: kulturminne kulturarv jølster sunnfjord nikolai astrup kunst kultur
 • Astrup og Jølstravatnet
 • Landskapet ved Jølstravatnet er vurdert å vere eit kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 571)
Sognefjellsvegen
Sognefjellsvegen
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: veg vei sognefjellet snø
 • Kategoriar: Veg
 • Sognefjellsvegen
 • Brøyting av Sognefjellsvegen
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 733)
Bergkunstfeltet ved Vangdal
Bergkunstfeltet ved Vangdal
 • Bergkunstfeltet ved Vangdal
 • Fylkesordførar Jon Askeland, riksantikvar Hanna Geiran og ordførar Torgeir Næss i Kvam herad var blant dei som deltok under opninga av den nye tilrettelegginga og lyssetjinga i Kvam 21. oktober 2021.
 • Kan nyttast ved omtale av hendinga
 • Foto: Knut Olav Aslaksen/Universitetsmuseet i Bergen
 • Original (4032 x 3024)
Klyngetunet Ystås i Voss herad
Klyngetunet Ystås i Voss herad
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: kulturminne kulturarv
 • Klyngetunet Ystås i Voss herad
 • Gardstunet på Ystås ligg omlag 300 meter over havet, tre kilometer vest for Eide, som var bygdesenteret i tidlegare Granvin herad. Landskapet tunet ligg i, er eit tradisjonelt vestlandsk jordbrukslandskap, der det bratte landskapet stig opp frå Granvinsvatnet i nord og Granvinsfjorden i sør.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (3088 x 2056)
New York Times i Bergen for å skrive om fylkeskommunen si satsing på elektrisk transport
New York Times i Bergen for å skrive om fylkeskommunen si satsing på elektrisk transport
 • New York Times i Bergen for å skrive om fylkeskommunen si satsing på elektrisk transport
 • New York Times-journalisten og fotografen brukte tre dagar i bergensområdet på sin reportasjetur. .
 • Kan nyttast ved omtale av hendinga
 • Foto: Sølve Sondbø/Vestland fylkeskommune
 • Original (1309 x 880)
Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Søkeord: freding freda Nordfjord Olden Stryn
 • Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Geir Kjell Andersland, nestleiar i hovudutvalet, og David Aasen Sandved, seksjonssjef for kulturarv i Vestland fylkeskommune, deltok begge på fredingsmarkeringa. Her er dei på trappa utanfor atelieret til Singer, som er ein av bygningane som no er freda.
 • Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 694)
Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Søkeord: freding freda Nordfjord Olden Stryn
 • Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Omvisning var del av fredingsmarkeringa.
 • Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 750)
Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Kreditering: Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Søkeord: freding freda Nordfjord Olden Stryn
 • Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Riksantikvar Hanna Geiran (fremst til venstre) var på plass på fredingsmarkeringa for Singerheimen på Dalheim i Olden 27. oktober. Det var også Geir Kjell Andersland, nestleiar for hovudutval for kultur, idrett og integrering (nr. 2 framme frå høgre), styret i Stiftinga Singerheimen og fleire andre inviterte gjester.
 • Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 750)
KlimaVestland: Ny klimasatsing i fylkeskommunen - samarbeid med kommunane
KlimaVestland: Ny klimasatsing i fylkeskommunen - samarbeid med kommunane
 • Kreditering: Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av satsinga.
 • Søkeord: klima samarbeid kommune
 • KlimaVestland: Ny klimasatsing i fylkeskommunen - samarbeid med kommunane
 • Marie Koksvik Thorsen (f.v.), Ingeborg Klokkersund Djupevåg og Ragnhild Berge Feidje
 • Kan nyttast ved omtale av satsinga.
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
Skulekor på Knarvik vidaregåande skule
Skulekor på Knarvik vidaregåande skule
 • Kreditering: Foto: Knarvik vgs.
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Søkeord: kor skule kultur
 • Skulekor på Knarvik vidaregåande skule
 • Elevar ved Knarvik vgs. deltok i korprosjekt våren 2024
 • Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Foto: Knarvik vgs.
 • Original (1536 x 2048)
Statsminister, fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
Statsminister, fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Kreditering: Foto: Ole Henning Bøe
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Søkeord: havbyen næring
 • Statsminister, fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Fylkesordførar Jon Askeland, statsminister Jonas Gahr Støre og ordførar i Bergen, Marit Warncke, følgde havtoppmøtet frå første rad i Håkonshallen.
 • Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Foto: Ole Henning Bøe
 • Original (1000 x 668)
Fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
Fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Kreditering: Foto: Ole Henning Bøe
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Søkeord: havbyen næring
 • Fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Vestland fylkeskommune og Bergen kommune arrangerte havtoppmøtet One Ocean Summit saman. Fylkesordførar Jon Askeland og ordførar i Bergen, Marit Warncke, ønskte velkomen til konferansen
 • Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Foto: Ole Henning Bøe
 • Original (1000 x 668)
Statsministeren på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
Statsministeren på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Kreditering: Foto: Ole Henning Bøe
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Søkeord: havbyen næring
 • Statsministeren på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på One Ocean Summit under One Ocean Week i april 2024.
 • Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Foto: Ole Henning Bøe
 • Original (1000 x 668)
Noralv Distad ny leiar for Kraftfylka
Noralv Distad ny leiar for Kraftfylka
 • Kreditering: Foto: Olav Hallset/Kraftfylka
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av hendinga.
 • Søkeord: kraft energipolitikk
 • Noralv Distad ny leiar for Kraftfylka
 • Fylkestingsmedlem for Høgre, Noralv Distad (i midten), vart i april 2024 valt som leiar for Kraftfylka
 • Kan nyttast ved omtale av hendinga.
 • Foto: Olav Hallset/Kraftfylka
 • Original (1000 x 733)
Stein frå Selja kloster
Stein frå Selja kloster
 • Kreditering: Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Søkeord: selje selja kloster stein kunst kultur
 • Stein frå Selja kloster
 • Fire lause steinar frå ein deponihaug ved Selja kloster og helgenanlegg skal bli del av eit kunstprosjekt på 800 kvadratmeter i Oslo.
 • Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Original (1000 x 750)
Stein frå Selja kloster
Stein frå Selja kloster
 • Kreditering: Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Søkeord: selje selja kloster stein kunst kultur
 • Stein frå Selja kloster
 • Fire lause steinar frå ein deponihaug ved Selja kloster og helgenanlegg skal bli del av eit kunstprosjekt på 800 kvadratmeter i Oslo.
 • Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Original (4032 x 3024)
Stein frå Selja kloster
Stein frå Selja kloster
 • Kreditering: Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Søkeord: selje selja kloster stein kunst kultur
 • Stein frå Selja kloster
 • Fire lause steinar frå ein deponihaug ved Selja kloster og helgenanlegg skal bli del av eit kunstprosjekt på 800 kvadratmeter i Oslo.
 • Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Original (4032 x 3024)
Sandviksbodene
 • Sandviksbodene
 • Sandviksbodene er namnet på det historiske sjøbodmiljøet i Sandviken i Bergen. Vestland fylkeskommune bad i mars 2024 Riksantikvaren om å frede Sandviksbodene 12–24.
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Original (1000 x 594)
Kurset Gode råd for likestilling
 • Kurset Gode råd for likestilling
 • Kurset vart halde på Vestlandshuset med strøyming til fleire andre lokasjonar. Det var i regi av rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. F.v. Sylvi Leirvaag, konferansier, Trude Brosvik, leiar for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, og Arne Hansen, Innlandet FFO.
 • Kan nyttast ved omtale av kurset.
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 802)
Kurset Gode råd for likestilling
Kurset Gode råd for likestilling
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast ved omtale av kurset.
 • Søkeord: inkludering, integrering
 • Kurset Gode råd for likestilling
 • Kurset vart halde på Vestlandshuset med strøyming til fleire andre lokasjonar. Det var i regi av rådet for menneske med nedsett funksjonsevne.
 • Kan nyttast ved omtale av kurset.
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 762)
Fylkesdirektør Rune Haugsdal
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal i Vestlandssalen under fylkestinget 20. mars 2024
 • Til fri bruk i media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (1616 x 1080)
Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør
Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør
 • Fotograf: Birthe Johanne Fredheim Finstad
 • Kreditering: Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kopirettar: Kan nyttast mot kreditering
 • Søkeord: bybanen bybane
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør for eigedom og utbygging
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 750)
Fylkestinget 19.-20.mars 2024