Menu
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Magnus Lagabøte på seilas
 • Markering av Magnus Lagabøtes jordlov som er 750 år gammel.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5093 x 3396)
image-description
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5033 x 3355)
image-description
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (3648 x 5472)
image-description
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5053 x 3369)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Magnus Lagabøte verdiseglas
 • Markering av Magnus Lagabøtes landslov som er 750 år.
 • Vestland fylkeskommune
 • Silje Alvsaker/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Fredingsmarkering for Sandviksbodene 12–24 i Bergen
 • Fredingsmarkeringa fann stad 16. mai. Der deltok blant andre riksantikvar Hanna Geiran (i midten), fylkesvararordførar Stian Davies (t.v.) og byråd Christine Kahrs. (nr. 2 f.v.)
 • Kan nyttast ved omtale av fredingsmarkeringa
 • Øyvind Aase Fluge/Riksantikvaren
 • Original (2420 x 1816)
image-description
 • Undersøkingar med georadar på Agatunet
 • Dronefoto som syner området som har blitt undersøkt med georadar.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 2268)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Georadar på Agatunet
 • Arkeologar frå både Vestland og Møre og Romsdal var på plass på Agatunet i starten av mai 2024 for å gjere undersøkingar med georadaren. F.v. Glenn Heine Orkelbog (Vestland fylkeskommune), Guttorm Rogdaberg (Agatunet), Ingvild Hauso (Agatunet) Arve Nytun (Møre og Romsdal fylkeskommune) og Kristoffer Dahle (Møre og Romsdal fylkeskommune).
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Andrea Skrede/Vestland fylkeskommune
 • Original (2000 x 1500)
image-description
 • Georadar på Agatunet
 • Arkeologar undersøker med georadar på Agatunet
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Arve Nytun/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Original (2312 x 1736)
image-description
 • Arkeologar undersøker med georadar på Agatunet
 • Her lagar arkeologane ein grid, eit oppmålingssystem på georadarspråket. Denne gjer slik at ein køyrer beint og har kontroll på undersøkinga. Oppmålingssystemet legg også grunnlaget for innmålinga i kart etter sjølve undersøkinga.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Arve Nytun/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Original (2312 x 1736)
image-description
 • Arkeolog med georadar på Agatunet
 • Glenn Heine Orkelbog frå Vestland køyrer georadar på Agatunet.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Arve Nytun/Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Original (1736 x 2312)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Arkeologar med georadar på Agatunet
 • Arve Nytun frå Møre og Romsdal og Andrea Skrede frå Vestland køyrer georadar ved lagmannstova på Agatunet.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Glenn Heine Orkelbog/Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Arkeologar med georadar på Agatunet
 • Andrea Skrede (Vestland fylkeskommune), Kristoffer Dahle (Møre og Romsdal fylkeskommune) og Arve Nytun (Møre og Romsdal fylkeskommune) gjer undersøkingar med georadar på det freda Agatunet i Ullensvang kommune.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Original (4000 x 3000)
image-description
 • Agatunet
 • Det freda Agatunet i Ullensvang kommune.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Original (8064 x 4536)
image-description
 • Agatunet
 • Det freda Agatunet i Ullensvang kommune.
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Karina Ek/Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 2268)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Møksterkruna er ei brudekrone frå omkring 1600, og er ei av dei eldste og finaste som er kjent. Krona er ein del av Hordamuseet si samling i Bymuseet. Opphavleg frå Møkster i Austevoll. Krona er laga i Bergen. (Foto:Bymuseet i Bergen)
 • Til bruk for pressa
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Jubileumsutstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Møksterkruna er ei brudekrone frå omkring 1600, og er ei av dei eldste og finaste som er kjent. Krona er ein del av Hordamuseet si samling i Bymuseet. Opphavleg frå Møkster i Austevoll. Krona er laga i Bergen. (Foto:Bymuseet i Bergen)
 • Til bruk for pressa
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Såkalla balledolk, ein våpenkniv med dristig utsjånad. Landslova hadde forbod mot å bere dolk, men det vart neppe respektert av alle.
 • Til bruk for presse
 • Foto: Angela Weigand, Universitetsmuseet i Bergen/UiB.
 • Original (4288 x 2848)
image-description
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Falske myntar frå Kalfarlien. Dei har riksvåpenet til kong Eirik Magnusson, som vart konge etter Magnus Lagabøte. Løva med øks er framleis i bruk i riksvåpenet i dag. Foto: Hannah Young, Universitetsmuseet i Bergen / UiB
 • Falske myntar frå Kalfarlien. Dei har riksvåpenet til kong Eirik Magnusson, som vart konge etter Magnus Lagabøte. Løva med øks er framleis i bruk i riksvåpenet i dag. Foto: Hannah Young, Universitetsmuseet i Bergen / UiB
 • Foto: Hannah Young, Universitetsmuseet i Bergen / UiB.
 • Original (6000 x 4000)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år på Bryggens museum
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år er eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen med Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket, Bymuseet i Bergen og Vestland fylkeskommune, og er det største enkeltarrangementet i 750-årsfeiringa av Landslova i Bergen og Vestland.
 • Til fri bruk for pressen
 • Nasjonalbiblioteket
 • Original (1323 x 870)
image-description
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Bryggens museum
 • Til fri bruk for pressen
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (5448 x 3625)
image-description
 • Utstillinga Magnus Lagabøtes landslov 750 år
 • Bryggens museum
 • Til fri bruk for pressen
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (5055 x 3363)
image-description
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Ragnhild Egeland Torp var ei av arkeologane som jobba med den arkeologiske registreringa på Berstad.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 643)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Desse jarnnaglane i kombinasjon med glasperla, gjorde at arkeologane skjønte at dei hadde funne ei båtgrav.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 580)
image-description
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • I denne gravrøysa fann arkeologane både jarnfragment, som kan vere restar etter ein kjele og eit bryne.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (767 x 643)
image-description
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Glasperla dei fann i det som synte seg å vere ei båtgrav.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (1980 x 3172)
image-description
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Arkeolog Isabel Furesund Berge syner fram glasperla dei fann i det som synte seg å vere ei båtgrav.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 444)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Arkeolog Isabel Furesund Berge syner fram glasperla dei fann i det som synte seg å vere ei båtgrav.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Vestland fylkeskommune
 • Original (3000 x 2200)
image-description
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • Arkeologane til Vestland fylkeskommune var på Berstad for å gjennomføre ei arkeologisk registrering. Etter dei mange funna som er gjort der, er det no bestemt at Universitetsmuseet i Bergen skal gjere ei arkeologisk utgraving. Ei utgraving er eit større arbeid, der ein prøver å hente ut gjenstandar og dokumentere informasjon.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Dronefoto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 524)
image-description
 • Arkeologiske registreringar på Berstad i Stad kommune våren 2023
 • I fremste del av denne sjakta fann arkeologane spor etter blant anna båtgraver, stolpehol, ei branngrav og ei kokegrop.
 • Kan nyttast ved omtale av saka.
 • Dronefoto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 667)
image-description
 • Dagsturhytta Sjøglytt i Selje i Stad kommune
 • Informasjonsskilt om prosjektet Knutepunkt for kunnskap er sett opp ved hytta, som har utsikt mot øya Selja med Selje kloster.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Atle Skrede/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 729)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Førde vidaregåande skule
 • Den nye vidaregåande skulen i Førde opna til skulestart i august 2023.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 523)
image-description
 • Førde vidaregåande skule - idretthall
 • Idretthallen Øyrane Arena er del av Førde vgs og er særleg tilpassa som volleyballarena.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 563)
image-description
 • Førde vidaregåande skule - hjarterommet
 • Hjarterommet er hjarta i den nye vidaregåande skulen i Førde
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 563)
image-description
 • Førde vidaregåande skule - folkepark
 • Det er bygd ein folkepark i tilknyting til nye Førde vgs.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 563)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023. Dei var gjerda inne med nofence-teknologi. Byggeleiar Skule Jacobsen i fylkeskommunen og geitebonde Bjørge Eikelund på synfaring på Kolven to dagar etter at geitene starta oppdraget.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023. Dei var gjerda inne med nofence-teknologi.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023. Dei var gjerda inne med nofence-teknologi.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023. Byggeleiar Skule Jacobsen i fylkeskommunen og geitebonde Bjørge Eikelund på synfaring på Kolven to dagar etter at geitene starta oppdraget.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 • Geiter som driv skjøtsel langs fylkesveg
 • Prøveprosjekt med geiter ved rasteplassen Kolven i Balestrand i Sogndal kommune hausten 2023.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 • Bergkunstfeltet i Ausevika i Kinn kommune
 • Bergkunstfeltet er tilrettelagt for publikum.
 • Kan nyttast ved kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 667)
image-description
 • Sinjarheim i Aurlandsdalen
 • Aurlandsdalen frå Østerbø til Vassbygdi er eit kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Tunet Sinjarheim er eitt av døme på korleis bygg og veganlegg vart tilpassa det krevjande landskapet.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 573)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Stadlandet
 • Stadlandet i Stad kommune er eit kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Dei nasjonale interessene knyter seg til dei store områda med kystlyngheim som har ei særstilling i europeisk samanheng.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 600)
image-description
 • Fridtjof-statuen på Vangsnes
 • Balestrand og Vangsnes er kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 506)
image-description
 • Den ytre skipsleia
 • Den ytre skipsleia er eit kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse. Det inkluderer fjelløyene i Kinn og Askvoll kommunar.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 435)
image-description
 • Astrup og Jølstravatnet
 • Landskapet ved Jølstravatnet er vurdert å vere eit kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 571)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Sognefjellsvegen
 • Brøyting av Sognefjellsvegen
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 733)
image-description
 • Bergkunstfeltet ved Vangdal
 • Fylkesordførar Jon Askeland, riksantikvar Hanna Geiran og ordførar Torgeir Næss i Kvam herad var blant dei som deltok under opninga av den nye tilrettelegginga og lyssetjinga i Kvam 21. oktober 2021.
 • Kan nyttast ved omtale av hendinga
 • Foto: Knut Olav Aslaksen/Universitetsmuseet i Bergen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Klyngetunet Ystås i Voss herad
 • Gardstunet på Ystås ligg omlag 300 meter over havet, tre kilometer vest for Eide, som var bygdesenteret i tidlegare Granvin herad. Landskapet tunet ligg i, er eit tradisjonelt vestlandsk jordbrukslandskap, der det bratte landskapet stig opp frå Granvinsvatnet i nord og Granvinsfjorden i sør.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (3088 x 2056)
image-description
 • New York Times i Bergen for å skrive om fylkeskommunen si satsing på elektrisk transport
 • New York Times-journalisten og fotografen brukte tre dagar i bergensområdet på sin reportasjetur. .
 • Kan nyttast ved omtale av hendinga
 • Foto: Sølve Sondbø/Vestland fylkeskommune
 • Original (1309 x 880)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Geir Kjell Andersland, nestleiar i hovudutvalet, og David Aasen Sandved, seksjonssjef for kulturarv i Vestland fylkeskommune, deltok begge på fredingsmarkeringa. Her er dei på trappa utanfor atelieret til Singer, som er ein av bygningane som no er freda.
 • Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 694)
image-description
 • Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Omvisning var del av fredingsmarkeringa.
 • Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 750)
image-description
 • Fredingsmarkering for Singerheimen i Olden 27. oktober 2021
 • Riksantikvar Hanna Geiran (fremst til venstre) var på plass på fredingsmarkeringa for Singerheimen på Dalheim i Olden 27. oktober. Det var også Geir Kjell Andersland, nestleiar for hovudutval for kultur, idrett og integrering (nr. 2 framme frå høgre), styret i Stiftinga Singerheimen og fleire andre inviterte gjester.
 • Kan nyttast ved omtale av fredinga.
 • Foto: Arlen Bidne/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 750)
image-description
 • KlimaVestland: Ny klimasatsing i fylkeskommunen - samarbeid med kommunane
 • Marie Koksvik Thorsen (f.v.), Ingeborg Klokkersund Djupevåg og Ragnhild Berge Feidje
 • Kan nyttast ved omtale av satsinga.
 • Foto: Birthe Johanne Finstad/Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Skulekor på Knarvik vidaregåande skule
 • Elevar ved Knarvik vgs. deltok i korprosjekt våren 2024
 • Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Foto: Knarvik vgs.
 • Original (1536 x 2048)
image-description
 • Statsminister, fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Fylkesordførar Jon Askeland, statsminister Jonas Gahr Støre og ordførar i Bergen, Marit Warncke, følgde havtoppmøtet frå første rad i Håkonshallen.
 • Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Foto: Ole Henning Bøe
 • Original (1000 x 668)
image-description
 • Fylkesordførar og ordførar på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Vestland fylkeskommune og Bergen kommune arrangerte havtoppmøtet One Ocean Summit saman. Fylkesordførar Jon Askeland og ordførar i Bergen, Marit Warncke, ønskte velkomen til konferansen
 • Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Foto: Ole Henning Bøe
 • Original (1000 x 668)
image-description
 • Statsministeren på One Ocean Summit 2024 i Håkonshallen
 • Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på One Ocean Summit under One Ocean Week i april 2024.
 • Kan nyttast ved omtale av arrangementet
 • Foto: Ole Henning Bøe
 • Original (1000 x 668)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Noralv Distad ny leiar for Kraftfylka
 • Fylkestingsmedlem for Høgre, Noralv Distad (i midten), vart i april 2024 valt som leiar for Kraftfylka
 • Kan nyttast ved omtale av hendinga.
 • Foto: Olav Hallset/Kraftfylka
 • Original (1000 x 733)
image-description
 • Stein frå Selja kloster
 • Fire lause steinar frå ein deponihaug ved Selja kloster og helgenanlegg skal bli del av eit kunstprosjekt på 800 kvadratmeter i Oslo.
 • Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Original (1000 x 750)
image-description
 • Stein frå Selja kloster
 • Fire lause steinar frå ein deponihaug ved Selja kloster og helgenanlegg skal bli del av eit kunstprosjekt på 800 kvadratmeter i Oslo.
 • Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Stein frå Selja kloster
 • Fire lause steinar frå ein deponihaug ved Selja kloster og helgenanlegg skal bli del av eit kunstprosjekt på 800 kvadratmeter i Oslo.
 • Kan nyttast ved omtale av prosjektet.
 • Foto: Foto: Bjørn Erik Jensen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Sandviksbodene
 • Sandviksbodene er namnet på det historiske sjøbodmiljøet i Sandviken i Bergen. Vestland fylkeskommune bad i mars 2024 Riksantikvaren om å frede Sandviksbodene 12–24.
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast mot kreditering.
 • Original (1000 x 594)
image-description
 • Kurset Gode råd for likestilling
 • Kurset vart halde på Vestlandshuset med strøyming til fleire andre lokasjonar. Det var i regi av rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. F.v. Sylvi Leirvaag, konferansier, Trude Brosvik, leiar for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, og Arne Hansen, Innlandet FFO.
 • Kan nyttast ved omtale av kurset.
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 802)
image-description
 • Kurset Gode råd for likestilling
 • Kurset vart halde på Vestlandshuset med strøyming til fleire andre lokasjonar. Det var i regi av rådet for menneske med nedsett funksjonsevne.
 • Kan nyttast ved omtale av kurset.
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 762)
image-description
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal i Vestlandssalen under fylkestinget 20. mars 2024
 • Til fri bruk i media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (1616 x 1080)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør
 • Fylkesdirektør Rune Haugsdal og Jostein Fjærestad, avdelingsdirektør for eigedom og utbygging
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 750)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Kåre Martin Kleppe (H)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Sigrid Brattabø Handegard (SP)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Sigrid Brattabø Handegard (SP)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Bente Spissøy (UA)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Bente Spissøy (UA)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Arve Helle (Ap)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Sigbjørn Framnes (FRP)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Sigbjørn Framnes (FRP)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Sigbjørn Framnes (FRP)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget i Vestlandssalen
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget i Vestlandssalen
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget i Vestlandssalen
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Fylkestinget i Vestlandssalen
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Inger Christin Hystad Barane, leiar i Vestland Ungdomsutval (VU)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Inger Christin Hystad Barane, leiar i Vestland Ungdomsutval (VU)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Inger Christin Hystad Barane, leiar i Vestland Ungdomsutval (VU)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Inger Christin Hystad Barane, leiar i Vestland Ungdomsutval (VU)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Alexander Papas (SV)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
image-description
 • Fylkestinget 19.-20.mars 2024
 • Alexander Papas (SV)
 • Til fri bruk for media
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (7008 x 4672)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Lansering av landslovjubileet i Vestland
 • PARTAR I JUBILEET: 29. januar 2024 presenterte partane i jubileumskomiteen smakebitar av programmet for jubileet i Vestland: Bak frå venstre:  Anna Elisa Tryti, prosjektdirektør Vestland fylkeskommune, domprost Gudmund Waaler, Bjørgvin bispedøme, og  Kjell Kvingedal, miljødirektør Statsforvaltaren.  Midten frå venstre: Tone Ekerhovd, ansvarleg for arrangement og formidling Gulating 2024 og Marianne L. Nielsen, direktør Bymuseet i Bergen  Fremst frå venstre: Elsa Aanensen, dagleg leiar i Moster
 • Kan brukast mot kreditering
 • Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
 • VIKTIG MINNE: Portrettet av Nils Severin Økland i Vestlandshuset vil no fungere som eit minne om innsatsen som blei lagt ned av krigsseglarane og ei påminning om at fridom, tryggleik og demokrati aldri kan takast for gitt. Frå venstre: Kunstnar Ross Kolby, Benedicte Ø. Amundsen og Andreas Ø. Amundsen, begge barnebarn av Nils Severin Økland, fylkesordførar Jon Askeland, Bjørg Elin Økland og Magne Økland, dotter og son til Nils Severin. (foto: Helen Daae Frøyseth, Vestland fylkeskommune)
 • kan brukast mot kreditering
 • Bjørg Elin Økland
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 • Seremoni for portrett av krigsseglar Nils Severin Økland
 • Eit måleri av krigsseglar Nils Severin Økland (1915-2023) kom 15. februar opp på veggen i Vestlandshuset. Biletet skal formidle historia om krigsseglarane under 2. verdskrig for nye generasjonar.
 • kan brukast mot kreditering
 • Helen Daae Frøyseth
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 • Opninga av Landslovjubileet
 • Opninga av Landslovjubileet
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Helen Daae Frøyseth/Festland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Opninga av Landslovjubileet
 • Fylkesordførar Jon Askeland i Håkonshallen under opninga av Landslovjubileet
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Helen Daae Frøyseth/Festland fylkeskommune
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Rosenkrantztårnet
 • Rosenkrantztårnet i Bergen
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Bymuseet i Bergen
 • Original (3071 x 2994)
image-description
 • Magnus Lagabøte
 • Hovudet til Magnus Lagabøte
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Tove Breistein/Bymuseet i Bergen
 • Original (5760 x 3840)
image-description
 • Håkonshallen
 • Salen inne i Håkonshallen i Bergen.
 • Kan nyttast mot kreditering i samband med omtale av Landslovjubileet 1274–2024.
 • Foto: Bymuseet i Bergen
 • Original (2000 x 1125)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Håkonshallen
 • Håkonshallen i Bergen.
 • Kan nyttast mot kreditering i samband med omtale av Landslovjubileet 1274–2024.
 • Foto: Bymuseet i Bergen
 • Original (2913 x 3071)
image-description
 • Fylkestinget i Vestland 2023–2027
 • Alle fylkestingsrepresentantane samla i Vestlandssalen i Vestlandshuset i samband med konstituerande fylkesting 17. og 18. oktober 2023.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (7944 x 3880)
image-description
 • Anne Iren Fagerbakke, avdelingsdirektør for mobilitet og kollektivtransport
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3059 x 4588)
image-description
 • Rune Haugsdal, fylkesdirektør
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3235 x 4852)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og veg
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (2584 x 3876)
image-description
 • Bård Sandal, avdelingsdirektør næring, plan og innovasjon
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3129 x 4694)
image-description
 • Per Morten Ekerhovd, avdelingsdirektør kultur og folkehelse
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3401 x 5101)
image-description
 • Jostein Fjærestad, konstituert avdelingsdirektør eigedom og utbygging
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (2931 x 4396)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Paal Fosdal, avdelingsdirektør IKT og digitalisering
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (2810 x 4215)
image-description
 • Bjørn Lyngedal, avdelingsdirektør opplæring og kompetanse
 • Leiarar i Vestland fylkeskommune
 • Kan nyttast fritt etter avtale.
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (2429 x 3643)
image-description
 • Camilla Elen Berg Larsen, V, vararepresentant til fylkestinget 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3080 x 4620)
image-description
 • Lillian Vangberg, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3134 x 4701)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Noralv Distad, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3264 x 4896)
image-description
 • Silje Ekeland Bjørkly, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3122 x 4683)
image-description
 • Pauseprat under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Jacob Nødseth (t.v.) og Oddmund Klakegg deltok begge på det første fylkestingsmøtet sitt.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (7269 x 4846)
image-description
 • Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Kulturverksemda ZingZang opptredde. Nyvalt fylkesvaraordførar Stian Davies saman med delar av Ap-gruppa i bakgrunnen.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (8048 x 5366)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Kulturinnslag under det konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Kulturverksemda ZingZang opptredde
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Det første konstituerande møtet i Vestlandssalen i Vestlandshuset.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Konstituerande fylkestingsmøte 17. og 18. oktober 2023.
 • Det første konstituerande møtet i Vestlandssalen i Vestlandshuset.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (7880 x 5254)
image-description
 • Jon Askeland og Aleksander Øren Heen
 • Aleksander Øren Heen søkte fritak frå fylkestinget under møtet 17. oktober på grunn av at fekk fast stortingsplass då Erling Sande vart utnemnd til statsråd dagen før.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (8048 x 5366)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Jon Askeland og Stian Davies
 • Jon Askeland vart attvalt som fylkesordførar under det konstituerande fylkestingsmøtet 17. og 18. oktober 2023. Stian Davies vart valt til ny fylkesvaraordførar.
 • Kan nyttast mot kreditering
 • Foto: Hilde Joranger Mæland/Vestland fylkeskommune
 • Original (1024 x 768)
image-description
 • Tonje Såkvite, Sp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Ragne Borge Lysaker
 • Original (1920 x 1920)
image-description
 • Trond Tystad, BI - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3099 x 4648)
image-description
 • Gustav Bahus, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3001 x 4501)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Terje Søviknes, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4088 x 6132)
image-description
 • John Torgeir Torsvik, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3791 x 5687)
image-description
 • Kristin Mjanger, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
image-description
 • Gunnar Moland, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Martine Jordana Baarholm, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
image-description
 • Bjarte Helland, INP- fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3218 x 4827)
image-description
 • Stig Stellberg, H- fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4126 x 6188)
image-description
 • Bente Spissøy, INP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4179 x 6268)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Jacob Nødseth, V - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3542 x 5314)
image-description
 • Kåre Martin Kleppe, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
image-description
 • Silvia Haugland, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4116 x 6173)
image-description
 • Ann Jorunn Hillersøy, INP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3508 x 5262)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Tommy Sævareid, INP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3444 x 5166)
image-description
 • Arne Jæger, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4151 x 6226)
image-description
 • Espen Edvardsen, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3957 x 5936)
image-description
 • Marita Harkestad Oen, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4088 x 6132)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Per Jarle Kosior Valvatne, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
image-description
 • Karianne Alette Torvanger, A - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3895 x 5842)
image-description
 • Beate Dybendal Nordvik, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3983 x 5975)
image-description
 • Siri Sandvik, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3961 x 5941)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Lise Wegerland Strømmen, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3859 x 5788)
image-description
 • Arve Helle, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
image-description
 • Emil Tomasgard, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4077 x 6116)
image-description
 • Nina Haug, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3976 x 5964)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Hanne Eva Husebø, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3944 x 5916)
image-description
 • Kine Bratli Dale, A - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3805 x 5708)
image-description
 • Tora Hodneland Kildehaug, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3952 x 5929)
image-description
 • Arne Normann, Krf - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3965 x 5947)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Alexander Papas, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3889 x 5834)
image-description
 • Aleksander Øren Heen, Sp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
image-description
 • Marianne Sæhle, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3878 x 5817)
image-description
 • Hege Lothe, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4024 x 6036)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Renate Møgster Klepsvik, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3816 x 5725)
image-description
 • Åsmund Berthelsen, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4073 x 6109)
image-description
 • Sigurd Andre Maraas, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3397 x 5095)
image-description
 • Ida Steinsland Lutro, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Dan Stian Femoen, H- fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3991 x 5986)
image-description
 • Elias Eide, H - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
image-description
 • Marius Hellan Hindenes, V - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
image-description
 • Rita Tonning, R - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3875 x 5813)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Kaya Stæger-Breisnes, MDG - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3474 x 5211)
image-description
 • Jon Olav Økland, Krf - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3437 x 5156)
image-description
 • Kurt Johnny Hæggernæs, PP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
image-description
 • Frank Willy Djuvik, Frp- fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Marianne Nordhus, Sp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3857 x 5786)
image-description
 • Trude Brosvik, Krf - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3486 x 5230)
image-description
 • Åsta Årøen, V - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3788 x 5682)
image-description
 • Alexander Fosse Andersen, SP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3659 x 5489)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Marthe Hammer, SV - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
image-description
 • Sigrid Brattabø Handegard, SP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3477 x 5215)
image-description
 • Oddmund Klakegg, Sp - vara fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4080 x 6120)
image-description
 • Suzanne Michelle Rødseth, MDG - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3987 x 5981)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Sigurd Erlend Reksnes, SP - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3662 x 5492)
image-description
 • Nils-Anders Nøttseter, MDG - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3734 x 5601)
image-description
 • Stig Abrahamsen, Frp - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (3875 x 5812)
image-description
 • Stian Jean Opedal Davies, Ap - fylkestingsrepresentant 2023–2027
 • Representant fylkestinget i Vestland
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune
 • Original (4004 x 6006)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Idrettspresident Zaineb Al-Samarai og fylkesvaraordførar Natalia Golis
 • Den nye drettspresidenten på møtre i Vestland fylkeskommune i Vestlandshuset ik Bergten med fylkesvaraordførar Natalia Golis 6. september 2023
 • fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (2508 x 3198)
image-description
 • Idrettspresident Zaineb Al-Samarai og fylkesvaraordførar Natalia Golis
 • Den nye drettspresidenten på møtre i Vestland fylkeskommune i Vestlandshuset ik Bergten med fylkesvaraordførar Natalia Golis 6. september 2023
 • fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (3084 x 3354)
image-description
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Biletet er frå Lepsøy og viser spissen på eit bor av flint som vart brukt av menneska som budde ipå Lepsøy for 6000-7000 år sidan år . Flintstykket til høgre viser kva bortspissen kan ha vore laga av.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy og viser flint som vart brukt av dei første menneska som budde i Vestland for 10 000 år sidan.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy og viser flint som vart brukt av dei første menneska som budde i Vestland for 10 000 år sidan.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy og viser flint som vart brukt av dei første menneska som budde i Vestland for 10 000 år sidan.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (4404 x 3258)
image-description
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (1000 x 667)
 
 • Namn
 • Skildring
 • Kopirettar
 • Kreditering
image-description
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Arkeologiske utgravingar registreringar E39 Hordfast
 • Feltarkeologar leiter etter gamle buplassar i Bjørnafjorden, Tysnes og Stord der nye E39 Hordfast er planlagt. Bileta er frå Lepsøy.
 • fri bruk alle peronar på bileta har skrive under skjema om fri bruk
 • Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Førde vidaregåande skule - Interiør og utsmykking
 • Førde vgs 2023
 • Biletet kan nyttast fritt mot kreditering
 • Foto: Mona Fossdal/Vestland fylkeskommune
 • Original (2918 x 3890)